TulostusversioTulostusversio

Olen syntynyt Kuusjärvellä 1953. Opiskelin Helsingin yliopistossa teologisessa tiedekunnassa ja valmistuin sieltä teol. kanditaatiksi 1979.

Toimin pappina Suonenjoen seurakunnassa seitsemän vuotta ja sen jälkeen viisi vuotta siirtolaispappina Ruotsissa, Skaran hiippakunnassa. Kaksikymmentä seitsemän vuotta olin töissä vankeinhoidossa vankilapastorina, ensin Pelson vankilassa ja sittemmin Kuopiossa. Nykyään olen eläkkeellä.

Ajatus kotisivun tekemisestä on syntynyt seurakuntavierailujen myötä. Olen useamman vuoden aikana pyynnöstä vieraillut seurakunnissa ja pitänyt PowerPoint -esityksinä raamattutunteja, otsakkeina mm. aiheet ”Lopunajat Raamatun ilmoituksessa” ja ”Ihmeellinen Raamattu”. Vierailujen yhteydessä minulta on usein pyydetty kopioita joistakin esityksen dioista. Näin syntyi vähitellen ajatus oman kotisivun luomisesta ja esitysten siirtämisestä kotisivulle, jotta ne olisi helpommin kaikkien saatavilla. Koska esitykseni perustuvat suurelta osin myös visuaalisuuteen, on netti oivallinen keino myös kuvien jakamiseen.

Raamattuluennoista löytyvät luentosarjat Lopunajat Raamatun ilmoituksessa, Vanhan Testamentin Messias ennustukset sekä  Ihmeellinen Raamattu. Kaikkien näiden luentojen tekstiosat ovat alunperin olleet vain suullisessa muodossa. Kun olen siirtänyt ne kirjoitettuun muotoon, en välttämättä ole pyrkinyt täydelliseen kirjalliseen ilmaisuun ja kieliopilliseen asuun, näin jo ajanpuutteen vuoksi. Tärkeintä, että asiasisältö tulisi lukijalle jollakin tavalla selväksi.

Vaikka sivuissa on tekijänoikeus-merkintä, voi niitä kuitenkin tulostaa sekä käyttää yksityis- ja pienpiirikäytössä.

Syksyllä 2020 olen lisännyt blogiosion, jossa tarkoitukseni on arvioida ja kommentoida tässä ajassa tapahtuvia asioista ja ilmiöitä Raamatun ennustusten valossa. Vuosi vuodelta Raamatun ennustamat tapahtumat ovat alkaneet toteutua yhä kiihtyvällä vauhdilla. Siispä näissä blogiteksteissä pyrin tulkitsemaan, missä kohtaa Raamatun lopunajan profetioissa ollaan menossa.

Haluan myös lausua kiitokset Juha-Pekka Liimataiselle, joka on tehnyt tämän kotisivun!