Asiantuntija-arviot

TulostusversioTulostusversio

Olemme viime vuosina lähes päivittäin törmänneet käsitteeseen asiantuntijalausunto tai -arvio. Televisiossa ja muissa tiedotusvälineissä haastatellaan aamuin illoin eri henkilöitä liittyen tärkeisiin ajankohtaisiin tapahtumiin. Heistä käytetään usein tuota lähes kunnioitusta herättävää ja oraakkelimaista käsitettä ”asiantuntija”. Kun tuo leima myönnetään jollekin henkilölle, media ei useinkaan katso tarpeelliseksi millään tavalla perustella, miksi ko. henkilölle on tuo kunnia myönnetty ja jollekin toiselle sitten taas ei.  

Viime aikoina olemme kuulleet näitä asiantuntija arvioita ainakin kahdesta ajankohtaisesta aiheesta, joista toinen on koronapandemia ja toinen on Ukrainan sota. Ainakin koronaepidemian suhteen meillä on jo riittävästi aikaperspektiiviä, voidaksemme arvioida, kuinka hyvin nuo asiantuntijoiden lausunnot ovat pitäneet paikkansa. Myös Ukrainan sodan ja sitä edeltäneiden tapahtumien arvioinnissa olemme tällä hetkellä paljon viisaampia.

Eräs asia, jonka ainakin itse olen pannut merkille jo vuosikymmenien ajan maailman tapahtumia seuratessani, on se edeltä arvaamattomuus, joka niihin liittyy. Kukaan ei olisi osannut edes muutamaa kuukautta aikaisemmin arvata, miten täydellisiin rajoituksiin ja sulkuihin maailma joutuu koronapandemian myötä. Jos joku olisi ennustanut, että esim. Etelä-Suomesta ei tiesulkujen vuoksi noin vain voi matkustaa sukulaisten luo muualle Suomeen, ei kukaan olisi uskonut. Samoin myös Ukrainan sodan suhteen, ei kukaan asiantuntija muutamaa kuukautta aikaisemmin tiennyt kertoa, että Euroopan mantereella on hirvittävä sota v. 2022.

Kun koronaepidemia puhkesi, asiantuntijoiden arviot olivat monessa suhteessa kaukana siitä todellisuudesta, mitä sittemmin seurasi. Harva osasi ennustaa, että vielä parin vuoden päästä korona elää ja voi hyvin. Naapurimaassa Ruotsissa asiantuntijat uskoivat joukkoimmuniteettiin, eikä rajoituksista piitattu, ja niinpä etenkin epidemiaan kuolleiden vanhusten määrä kohosi korkealle. Asiantuntijoiden mukaan myös kerran sairastettu korona olisi tuonut mukanaan immuniteetin. Tänään tiedämme, että näinhän ei ole käynyt. Kun rokotteet viimein keksittiin, uskottiin, että ne antavat täyden suojan, ja yksi tai korkeintaan kaksi rokotetta riittää. Itäisen naapurimme Schirinowski kuoli koronaan jopa seitsemännen Sputni-kin jälkeen.

Myös Ukrainan sota yllätti kaikki asiantuntija-arviot. Harva uskoi vielä muutama viikko ennen sodan alkua, että Venäjä todella hyökkää niin häikäilemättömästi kuin se sitten lopulta teki. Eikä nuo ennusteet ja arviot erehtyneet ainoastaan Ukrainan sodan suhteen, vaan laajemmaltikin ihmiskunnan rauhantahdon suhteen. Viime vuosikymmenien aikana vahvistui ajatus, että ihmiskunta valistuksen myötä tulee viisaammaksi ja rauhan tahtoiseksi, joten mielettömiä sotia ei enää syty. Kun uskottiin ihmisten ja ihmiskunnan muuttumiseen, johti se monessa valtiossa esim. puolustusmenojen rankkaankin alasajoon. Nuo rauhan ajatuksethan ovat syvimmiltään hienoja ajatuksia, enkä ole sotahullu, mutta olen tullut vuo-sikymmenien aikana myös huomaamaan, että ihminen ei sittenkään muutu!

Vuosikymmenien ajan tätä maailman menoa seuratessani, olen myös pannut merkille, että oikeastaanhan noista asiantuntijalausunnoista harvoin kukaan joutuu tilille. Vaikka olisit asioista päättävänä virkamiehenä arvioinut asioita täysin pieleen, suuriakin yhteiskunnallisia ratkaisuja tehtäessä, harvoin joudut niistä vastuuseen. Eikä noita arvioita myöhemmin edes kysellä eikä muistella.

No, näihin asiantuntija-arvioihin liittyy tietysti yhtenä totuutena se, mitä meille julkaistaan. Varmasti oli myös niitäkin asiantuntijoita, jotka arvasivat niin pandemian kuin sodankin etenemisen lähemmäksi totuutta, mutta kysehän on siitä, mitä media haluaa kansalle tuoda julki. Jos jotkut arviot eivät olleet valtamedian linjaa mukailevia, niistä yksinkertaisesti vaiettiin. Tämä faktahan pitää paikkansa tänä päivänä jokaisen asian suhteen. Maailmassa on paljon asiantuntijalausuntoja, jotka ovat lähimpänä totuutta, mutta niistä halutaan visusti vaieta, eikä niille anneta tilaa valtamediassa.

No, ehkäpä tämä kritiikkini saattaa kuulostaa jostakusta liiankin yksipuoliselta, mutta jollakin tavalla on ajan myötä vaan niin turhautunut jatkuviin inhimillisiin asiantuntija-arvioihin ja paneeleihin ilta illan perään, vain huomatakseen, kuinka pieleen monet arviot menevätkään! Ehkäpä tätä kriittisyyttäni on lisännyt myös se, kun on saattanut huomata, kuinka tässä ajassa yhä enemmän luotetaan ihmiskunnan omaan kykyyn ratkaista kaikki ongelmat, samalla kun Jumalan olemassaolo halutaan työntää täysin syrjään. Viime aikoina on saattanut lukea tämän maailman viisaiden ja asiantuntijoiden kirjoituksia, joissa on jopa sanottu, että ihmiskunta on tähänkin mennessä itse keksinyt lääkkeet ja rokotukset monia tauteja vastaan, eikä Jumalalla ja rukouksella ole ollut mitään tekemistä niiden voittamisen kanssa.

Mutta olen tutustunut elämäni aikana myös erään Suuren Asiantuntijan lausuntoihin, joiden olen huomannut pitävän paikkansa. Tuo Asiantuntija ilmoittaa mielipiteensä pyhässä Raamatussa. Kaikkivaltias Jumala on jo vuosituhansia sitten sanonut sanassaan asiantuntija-arvionsa ihmisestä ja ihmiskunnan lopullisesta kohtalosta. Eikä tämä tarkoita sitä, että Jumala olisi Sanassaan yksityiskohtaisesti ilmoittanut, miten jokin yksityinen epidemia etenee tai kuinka Ukrainan sodassa lopulta käy. Jumala on kuitenkin sanassaan antanut tarpeeksi selvät suuntaviivat ihmiskunnan tulevaisuuden ja lopunaikojen suhteen. Mutta ongelmahan on siinä, että nuo Raamatun antamat ohjeet ja arviot eivät kelpaa tälle maailmalle ja tämän maailman ajan päättäjille.

Raamatun lukijalle ja Raamattuun uskovalle sodat, kulkutaudit ja mitkä tahansa vitsaukset eivät tule yllätyksenä. Jumala on niistä jopa etukäteen ilmoittanut sanassaan ja sanonut niiden liittyvän erityisesti lopunajan kuvioihin. Yksi syy, miksi tämä aika ei oikein halua kuulla noista Raamatun ennustamista asioista, johtuu siitä, että ne eivät lupaa oikeastaan kovinkaan paljon hyvää.

Ongelman ydinhän on siinä, että tämä maailma haluaisi luopua täysin Raamatun Jumalasta. Kolmiyhteinen Jumala halutaan työntää täysin sivuun. Raamattu itse on ennustanut tämänkin kehityssuunnan jo tuhansia vuosia sitten. Ps. 2 sanoo: Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan: ”Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä”. Juuri tätä kehitystä joudumme tänä aikana seuraamaan. Mutta Jumala ei totisesti tule sitä sallimaan. Kaikkivaltias maailman Luoja ja ylläpitäjä ei tule astumaan taka-alalle.

Jumalalla riittää yllätyksiä tälle ylpeälle ja uhmakkaalle aikakaudelle. Intian valtameren vedenalainen maanjäristys v. 2004 opetti hetkessä ihmiskunnalle jopa uuden sivistyssanan. Jos vaikkapa vuosi aikaisemmin olisi kysytty keskiverto suomalaiselta, mitä tsunami tarkoittaa, harva olisi osannut vastata. Eikä asiantuntijat etukäteen osanneet varoitella ihmiskuntaa tuollaisen merenalaisen maanjäristyksen mahdollisuudesta ja vaarallisuudesta etenkin täyteen kansoitetuilla turistirannoilla. Onnettomuudet ja katastrofit tulevat sittenkin usein kuin varas yöllä, vaikka maailma on täynnä asiantuntijoita, jotka voisivat meitä varoittaa.

Kun tämän maailman asiantuntijat ennustavat, että vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasupäästöt ovat vähintäänkin puolitettu, Suuri Taivaallinen Asiantuntija sanoo, että lopunaikana maan ilmakehä on niin saastunut, että aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi. Kun tämän maailman asiantuntijat ovat ennustaneet viime vuosina jatkuvaa taloudellista kasvua, Suuri Taivaallinen Asiantuntija sanoo, että nälänhätää tulee monin paikoin ja lopulta työmiehen päiväansiolla saa vain päivän ruoka-annoksen. Kun tämän maailman asiantuntijat sanovat ihmiskunnan voittavan lopulta omalla viisaudellaan kaikki kulkutaudit, Suuri Taivaallinen Asiantuntija sanoo, että kulkutaudit ja rutto tekevät tuhoaan lopun aikaan asti. Kun kerran nousee maailman näyttämölle Antikristus, joka saa aikaan valheellisen rauhan, maailma iloitsee silloin sanomalla: ”Nyt on rauha, rauha, ei hätää mitään!”  Mutta Kaikkivaltias Jumala sanoo sanassaan: ”Silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon!”

Tässä ajassa, jossa Raamatun mukaan Jumala tulee kerran vielä liikuttamaan ja järkyttämään maan ja jopa taivaankin, Hepr. 12:26, en todellakaan halua tulevaisuuttani rakentaa inhimillisten asiantuntija-arvioiden varaan. Haluan rakentaa sen Jumalan muuttumattoman sanan antamien suuntaviivojen ja ohjeiden varaan.