Valitut

TulostusversioTulostusversio

Viime viikkojen aikana on mediassa ollut mainoksia HBO Maxilla alkavasta dokumenttisarjasta, jonka nimi on Viisi valittua. Sarjassa tutustutaan edellisen hallituksen viiden naisministerin ja samalla puoluejohtajan elämään kulissien takana.

Voisi sanoa, että tuo sarja ei ole vaatimattomasti nimetty ja mainostettu. Omasta mielestäni mainoslause ”Historialliset johtajat kohtaavat historialliset kriisit”, ei ole ainakaan alakanttiin kirjoitettu. Itse en käyttäisi tuosta viisikosta arviota historialliset johtajat, ja joutuu myös kysymään, ovatko nuo kriisit, koronapandemia ja Ukrainan sota olleet todella historiallisia kriisejä, vaikka tarpeeksi pahoja ovatkin? Eiköhän mustat surmat, Espanjan taudit, rutot ja maailmansodat ole olleet aivan toisen luokan kriisejä, eikä silloisia hallitsijoita ja maailman johtajia ole silti kutsuttu valituiksi.

Sitä vastoin monet tuon viisikon aikaan saamat lait ja muutokset saavat itseni tuntemaan jopa suuttumusta. En mahda mitään sille, että joka kerta, kun näen liikenteessä esim. nuo uudet sukupuolineutraalit liikennemerkit, tulen lähinnä vihaiseksi ja surulliseksi. Surulliseksi siitä, kuinka turhaan nuokin kymmenet miljoonat eurot menivät. Aivan sama, jos nuo setelit olisi polttanut nuotiolla eduskuntatalon pihalla!

Voi selvästi huomata, että dokumenttisarjan nimi Viisi valittua pyrkii tietyllä tavalla saamaan sädekehää edellisen hallituksen viisikon ylle. Onhan käsitteellä ”valittu” kautta aikain pyritty ilmaisemaan jotakin jumalallista tai hengellistä. Toki he ovat valittuja siinä suhteessa, että he ovat kansan vaaleissa valitsemia edustajia, mutta nimi on ovelasti keksitty, koska samalla saadaan tuntu jostakin tavallisen yläpuolella olevasta viisikosta. Mutta antakoon tämä maailma mitä arvonimiä ja titteleitä tahansa, se on heidän asiansa. Tarkoitukseni ei ole tässä kirjoituksessa paneutua tuon viisikon tekemisiin sen enempää, jokainen voi olla heidän tekemisistään, mitä mieltä tahtoo.

Sitä vastoin olen erittäin kiinnostunut eräästä ryhmästä, jota Raamattu ja Jumala itse kutsuu valituiksi. Kaikkivaltias Jumala on kautta aikain valinnut tiettyjä henkilöitä tärkeisiin tehtäviinsä. Kun ihmisten pahuus, väkivalta ja saastaisuus meni yli äyräidensä, Jumala valitsi Nooan ja hänen perhekuntansa, jonka kautta hän pelasti ihmiskunnan ja tietyn osan eläinkunnasta täydelliseltä tuhoutumiselta. Jumala valitsi aikanaan myös Aabrahamin, jonka jälkeläisistä hän teki oman kansansa, ja tuon kansan keskuudesta Jumala valitsi omat palvelijansa, profeetat ym., jotka olivat kutsulle kuuliaisia ja joiden kautta Jumala on ilmoittanut oman pelastussuunnitelmansa maailmalle. Jumala valitsi myös Daavidin, jonka jälkeläisten keskuudesta hän aikanaan antoi syntyä oman poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan Vapahtajaksi.

Jumalalla on omat valittunsa myös tässä ajassa. Nuo valitut ovat niitä, jotka Jumala on edeltä tietämyksensä mukaan valinnut uskomaan hänen Poikaansa Jeesukseen ja viemään evankeliumin sanomaa maailmaan. Uusi Testamentti tuo monessa kohtaa esille tuon valinta-ajatuksen. Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää”, Joh. 15:16. Voiko sen enää selvemmin sanoa.

Jumalan valitut ovat niitä, joita tämä maailma tässä ajassa haluaa noteerata yhä vähemmän. Uudestisyntyneet uskovat raamatullisine mielipiteineen halutaan työntää täysin syrjään ja vaientaa. Jeesus ennusti tämänkin etukäteen, kun hän sanoi: ”Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa”, Joh. 15: 19. Mitä lähemmäksi lopunaikaa tulemme, sitä selvemmin näemme tuonkin ennustuksen toteutuvan. Maailman viha tulee siis kohdistumaan ennen kaikkea niitä kohtaan, jotka Jumala on valinnut.

Maailman viha huipentuu Kristuksen tulemuksessa. Ilmestyskirjan 17. luku jae 14 kertoo, kuinka maailman kuninkaat, hallitukset ja vallat kokoontuvat kerran Harmagedonille sotimaan Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat Hänen kanssansa.

Tämän maailman hallitsijat, kuninkaat, hallitukset ja valtakunnat tulevat kaikki kerran kaatumaan ja häviämään. Yhdellekään heistä ei anneta Jumalan taholta arvonimeä ”valitut”. Sitä vastoin hallituksen, vallan ja valtakunnan saavat Jumalan kutsumat, valitsemat ja uskolliset, ja he saavat hallita Kristuksen kanssa.

Kun jää miettimään näitä Raamatun ihmeellisiä totuuksia, ei voi muuta kuin jäädä sanattomaksi Jumalan suuren armovalinnan edessä. Pietarin sanoja käyttääksemme (2. Piet. 1:10) pyrkikäämme sen tähden, yhä innokkaammin tekemään kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi.