1. "Hän on polkeva rikki sinun pääsi"

 

Olen koonnut tähän raamatun opetussarjaan niitä Vanhan Testamentin ennustuksia Messiaasta, joiden täyttymyksen voimme nähdä Uudessa Testamentissa Jeesuksessa Kristuksessa. On mielenkiintoista huomata, kuinka tarkasti VT:n profeetoille ilmoitettiin monia Jeesuksen elämään liittyviä yksityiskohta. Samalla voisi todeta, että oikeastaan Jeesuksen elämässä ja toiminnassa ei ollut mitään uutta, mitä ei olisi jollakin tavalla ennustettu Vanhassa Testamentissa, (Luuk. 24: 25-27). Olen käyttänyt tässäkin opetussarjassa pääsääntöisesti vuoden 1933/1938 käännöstä, koska se on tekstiuskollisempi alkukielelle kuin nykyinen kirkkoraamattu vuodelta 1992.

Jo syntiinlankeemuskertomuksessa on viittaus Kristukseen. Ensiksikin sanotaan selvästi, että on tuleva vaino käärmeen siemenen ja vaimon siemenen välille. Nykyinen kirkkoraamattumme aloittaa ennustusten vesittämislinjan jo tässä, ja kääntää ”sinun sukusi ja hänen sukunsa välille”. Ihmeellistä, että kuitenkin alaviitteessä se ilmoittaa, että sananmukaisesti sen pitäisi olla: ”sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille.” (Liekö käännöskomitealla ollut toiveajatus, etteivät ihmiset välttämättä alaviitteitä lue!) Eli vaimon siemen on Kristus, joka polkee rikki käärmeen pään ristinkuolemallaan, mutta samalla ennustetaan, että saatana on pistävä Jeesusta kantapäähän. Tässä on jo ensimmäinen viittaus Messiaan kuolintapaan, eli ristinkuolemaan. Uusi Raamattu Kansalle käännös (vuodelta 2012) käyttääkin ”se” pronominin sijasta ”hän” pronominia, ja antaa alaviitteessä selityksen, että pronomini ”hän” on heprealaisessa tekstissä maskuliinimuodossa ja viittaa siis naisen jälkeläiseen. Syntiinlankeemuksessa ihmisen osaksi oli tullut kuolema, joka oli heprealaiskirjeen mukaan perkeleen vallassa, (Hepr. 2:14). Tuonelassa käydessään Jeesus kuitenkin voitti kuoleman vallan, ja uskon kautta Häneen mekin voimme olla kuoleman voittajia.

Niin Aabrahamille, Iisakille kuin Jaakobille annettiin lupaus, että heidän siemenessään tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Tähän Aabrahamille annettuun lupaukseen Paavali viittaa galatalaiskirjeessä, jossa hän selvästi sanoo, että tuo siemen on Kristus. Mutta nykyisestä kirkkoraamatusta löydämme taas tuon saman vesittämislinjan! Se kääntää monikossa: ”sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille”, (1.Moos. 22:18). Samalla se alaviitteessä kuitenkin taas toteaa, että sananmukaisesti kohta on: ”sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi…”!

Mooabin kuningas Baalak palkkasi Bileamin kiroamaan Israelin kansan, kun se oli erämaavaelluksella kohti luvattua maata. Jumala ei kuitenkaan sallinut Bileamin kirota Israelia, vaan siunata sitä. Tuossa siunauksessa puhutaan tähdestä, joka nousee Jaakobista ja valtikasta, joka kohoaa Israelista. Tähdellä ja valtikalla tarkoitetaan Messiasta, joka tulee Daavidin kuningassuvusta.