jouko's blog

Planetaarinen ruokavalio

Viime aikoina on mediassa ja jopa TV-uutisissa esiintynyt sellainen käsite kuin planetaarinen ruokavalio. Tuon käsitteen toi julki EAT-Lancet-komissio vuonna 2019 julkaisemassaan raportissa. Komission raportin tavoitteena on luoda ruokavalio, joka mahdollistaa terveellisen ravinnon tuottamisen 10 miljardille ihmiselle vuonna 2050 ympäristön kantokyvyn puitteissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää radikaalin ruokavalion muutoksen lisäksi ruokahävikin puolittamista ja tuotantotapojen kunnianhimoista kehittämistä.

Ilmestyskirjan kolme naishahmoa

Ilmestyskirjasta löytyy kolme naishahmoa, joihin kiinnitetään tarkempaa huomiota. Jokaisella noista hahmoista on ollut, on tai tulee olemaan läheinen yhteys Jumalaa ja Kristukseen, ja siksi ne halutaan nostaa esille.

Kuin Sodomassa ja Gomorrassa

KUIN SODOMASSA JA GOMORRASSA

New Age rantautui Suonenjoelle

Muutama päivä sitten oli maakuntalehdessämme Savon Sanomissa etusivun juttu otsakkeella ”Uushenkinen yhteisö asettui Suonenjoelle”. Tekstissä kerrotaan, että Suomeen on nyt perustettu ensimmäinen new age-henkisyyteen nojaava virallisesti rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Lopunaikaan varustautumisesta

LOPUNAIKAAN VARUSTAUTUMISESTA

Aina silloin tällöin voi lukea ja kuulla hengellisestä mediasta ohjeita ja neuvoja aineellisesta varustautumisesta lopunaikaa varten. Ainakin vanhemmat uskovat muistavat, kuinka 70- ja 80-luvut olivat näiden ohjeiden antamisen ”kulta-aikaa” aina Raamatun jakeiden ulkoa opiskelua myöten.

Loppiainen ja Itämaan tietäjät

LOPPIAINEN JA ITÄMAAN TIETÄJÄT

Uusi Testamentti kertoo loppiaisen tapahtumasta Matteuksen evankeliumin toisen luvun alussa: Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: ”Missä on se äskettäin syntynyt juutalaisten kuningas? Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta.” Sen kuullessaan kuningas Herodes pelästyi ja hä-nen kanssaan koko Jerusalem.

Ketä meidän on pelkääminen

KETÄ MEIDÄN ON PELKÄÄMINEN?

Vanhoja lehtileikkeitä selatessani, käteeni sattui eräs mielenkiintoinen leike vuodelta 2013. Lehtileike oli peräisin Iltasanomista ja se oli otsikoitu: ”Kirkkoherrat pelästyttivät kerholapset pahanpäiväisesti”.

JOULUN OIKEA AJANKOHTA

Joulun oikeasta ajankohdasta on keskusteltu ja väitelty paljonkin. Me protestantteina olemme tot-tuneet, että joulua vietetään 25. päivänä joulukuuta. Rooman piispa Julius I määräsi vuonna 354, että Kristuksen virallinen syntymäpäivä olisi juuri tuo päivä. Babyloniassa vietettiin Tammuksen syntymäpäiväjuhlaa joulukuun 25 päivä. Samana päivänä oli myös persialaisen Mithra-jumalan ja Rooman keisarin syntymäpäivä. Roomalaiset olivat tottuneet näihin pakanajuhliin eivätkä halunneet luopua niistä, siksi Rooman piispa määräsi Jeesuksen syntymäpäivän tähän samaan ajankohtaan.

Luonnon ennallistamisesta

Viime aikoina on puhuttu paljon ennallistamisesta, jota mm. EU on vaatimassa lakialoitteineen. Lähinnähän tässä on kyse suoalueiden ennallistamisesta sekä tavoitteesta kehittää entisten talousmetsien rakennetta lähemmäksi luonnontilaisen metsän rakennetta. Näiden lakialoitteiden läpimeno aiheuttaisi suuria ja kalliita toimenpiteitä myös Suomelle. No, ennallistamisesta on varmasti monenlaisia mielipiteitä, enkä aio ottaa kantaa yksityiskohtiin, mutta on eräs perustavanlaatuinen ero jo lähtökohdissaan, kun tätä aihetta käsitellään. 

Seurakunta Kristus-kalliolla

Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituspalstallaan kirkollisvaalien jälkeisellä viikolla (23.11.-22) vaalien tuloksesta. Hesari iloitsi ennen kaikkea Helsingin Kallion seurakunnan tuloksesta, jossa pääkirjoitustekstiä lainaten ”nuoret tasa-arvoisen avioliiton tukijat ottivat suurvoiton”. Hesari veti tästä vielä johtopäätöksen ja suosituksen: "Tälle kalliolle kannattaisi kirkonkin seurakuntansa rakentaa.”

Pages