20. Baabelin torni

20. BAABELIN TORNI

Viimeisenä näiden alkukertomuksen sarjassa on kertomus Baabelin tornista ja kielten sekoituksesta. Ihmiskunnan tarkoitus oli siis korottaa itsensä Jumalan tasalle ja tehdä itsellensä nimi. Ymmärrämme, että kaiken taustalla oli toki saatanan aivoitus ihmislasten sydämissä saada heidät ylpeydessään kapinoimaan ja uhmaamaan Kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan. Jo heti syntiinlankeemuskertomuksen jälkeen voimme lukea, että ihmiset alkoivat rukouksissaan pyytää apua Herralta: ”Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä.” (1. Moos. 4:26). Myös Aabrahamista erityisesti mainitaan: ”ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä.” (12:8). Eihän mikään ole niin myrkkyä saatanalle kuin, että joku huutaa avuksi ja palvoo Herran nimeä. Siksi se halusi ihmiskunnan ”tekevän itsellensä nimen”, ja turvautuvan johonkin muuhun nimeen kuin Herran nimeen.

Mutta Baabel ei ollut ainoastaan torni, vaan se edusti myös kaupunkia ja maailman valtaa. Baabelin perustaja oli Nimrod, josta käytetään sanontaa ”mahtava metsämies Herran edessä”, (1. Moos. 10:9). Käännös jää hieman arvoitukselliseksi, koska vanhan juutalaisen perimätiedon mukaan Nimrod joka tapauksessa edustaa Sinearin maan pahaa kuningasta, joka halusi koko maailman palvelevan häntä. Raamatun mukaan hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. Hänestä sanotaan myös: ”Hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin, sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki.” (1. Moos. 10:10-12). Joka tapauksessa hän oli ensimmäinen, joka halusi perustaa imperiuminsa maan päälle.

Raamatusta löydämme selvän lupauksen Jumalan valtakunnan tulemisesta ja Jumalan kaupungin, uuden Jerusalemin perustamisesta. Saatanan tarkoitus on siis ollut ja on tehdä tyhjäksi tuon Jumalan lupauksen toteutuminen, ja siksi se on yrittänyt pystyttää oman valtakuntansa maan päälle. Baabel oli tuon suunnitelman ensimmäinen toteutusyritys, ja siksi Jumala pysäytti hankkeen heti alkuunsa sekoittamalla ihmisten kielet. Jännitteen Jumalan valtakunnan toteutumisen ja saatanan valtakunnan loiston välillä löydämme läpi Raamatun. Tuota valtakuntansa loistoa saatana tarjosi myös Jeesukselle, jos Hän vain olisi kumartanut saatanaa, (Matt. 4:8,9). Jeesus ei tietenkään langennut tuohon kiusaukseen, vaan Hän tiesi, että Isä tulee antamaan kerran kaiken Hänen valtansa alle. Mutta eräänä päivänä Jumalan sanan mukaan tulee Antikristus, joka ylpeydessään ja vallanhimossaan lankeaa tuohon saatanan tarjoukseen, ja saa pieneksi hetkeksi maailman herruuden itselleen, (ks. raamattuluento ”Lopunajat Raamatun ilmoituksessa”, sivut 40-42).

Baabel tai Babylon ei esiinny ainoastaan Raamatun alkulehdillä, vaan me törmäämme siihen läpi Raamatun sen loppulehdille saakka. Aina se edustaa Raamatussa kapinaa Jumalan tahtoa vastaan. Vanhan Testamentin profeetat viittaavat siihen usein Jumalan kansan vihollisena ja vastustajana. Pietari käyttää sitä peitenimenä Roomasta, josta hän kirjoitti kirjeensä seurakunnalle, (1. Piet. 5:13).  Raamatun viimeisessä kirjassa, Ilmestyskirjassa, uhrataan jopa kaksi lukua kuvaukseen Babylonin lopullisesta tuhosta, (Ilm. 17 ja 18).

Tätä taustaa vasten ihmettelen suuresti, miksi nykyisen EU:n Strasbourgissa olevan parlamenttirakennuksen suunnittelussa on esikuvana ollut tuo toteutuksessaan kesken jäänyt Baabelin torni, (ks. raamattuluento ”Lopunajat Raamatun ilmoituksessa”, sivu 71)! Vai tahdotaanko sillä todellakin viitata siihen ideologiaan ja aatemaailmaan, jolle EU halutaan rakentaa!