42. Eri psalmilajeja

42. ERI PSALMILAJEJA

Yllä olevassa kuvassa on lueteltu erilaisia psalmilajeja. Eräs pääjako on henkilökohtaiset ja yhteisölliset psalmit. Henkilökohtaiset psalmit ovat yleensä minä- tai sinä-muodossa, ja yhteisölliset psalmit me–muodossa. Lisäksi löytyy eri psalmilajeja katumuspsalmeista ylistyspsalmeihin saakka. Voisi siis sanoa, että psalmit sopivat luettavaksi mihin tahansa elämän tilanteeseen. Eri lajeihin voisi vielä lisätä yhden eli ns. kirouspsalmit, jota sanaa jotkut raamatunselittäjät jopa käyttävät. Tällaisia psalmeja ovat esim. 137 ja 140. Vaikka niiden sisältö voisikin antaa aiheen tuollaisen ilmaisun käyttöön, en kuitenkaan mielelläni sitä käytä. Näin siksi, koska Raamatun kokonaissanoma ei meitä kuitenkaan missään tilanteessa kehota kiroamaan, vaan nimenomaan siunaamaan, vihollisiakin! Voisi kai sanoa, että noiden psalmien kirjoittajat yksinkertaisesti ennalta näkevät ja tuovat julki ne Jumalan tuomiot, jotka tulevat aikanaan heidän vihollistensa päälle.

Psalmien kirjoissa on myös monta ns. messiaanista eli Kristus psalmia. Niissä viitataan hyvinkin kirkkaalla tavalla Kristuksen elämään, jopa pieniä yksityiskohtia myöten (ks. esim. 22:19 ja 69:22). Psalmissa 118 löydämme Kristukseen viittaavan sanonnan, johon Jeesus itsekin usein viittasi: ”Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi” (jae 22).

Lyhin psalmeista on 117 ja pisin 119. Tuo pisin psalmi on myös samalla ns. aakkosellinen psalmi, eli sen kahdeksan ensimmäistä jaetta alkavat heprean ensimmäisellä aakkosella (alef), ja kahdeksan seuraavaa toisella aakkosella jne. Kun heprean kielessä on kaksikymmentä kaksi aakkosta, niin saadaan 22 x 8 = 176, eli juuri psalmissa 119 oleva jakeiden määrä. Tuo psalmihan puhuu ennen kaikkea Jumalan sanan ihmeellisyyksistä, ja niinpä voi huomata, että oikeastaan sen jokaisessa jakeessa on jokin synonyymi Jumalan sanalle, esim. ”Herran laki”, ”hänen todistuksensa”, ”sinun käskysi”, ”sinun oikeutesi”, ”sinun asetuksesi” jne. Joskus voi myös törmätä tilastotietoon, että Raamatun keskimmäinen luku on Ps. 117 ja Raamatun keskimmäinen jae on Ps. 118:5. No näin varmaankin on tietyn laskutavan mukaan, mutta silloin täytyy ottaa huomioon, mitä Raamatun kokoonpanoa on käytetty, eli kyseessä on lähinnä protestanttisissa kirkkokunnissa käytetty Raamattu (ks. s. 8 ”Vanhan Testamentin pääjako”).