81. Kirje Filemonille

81. KIRJE FILEMONILLE

Paavali kirjoitti tämän kirjeen Filemon –nimiselle kristitylle ystävälleen Kolossaan. Kirje on kirjoitettu Paavalin ollessa vankeudessa (jakeet 9 ja 23), mutta ei ole varmuutta, mistä vankeusajasta on kyse. Todennäköisesti kirje on kirjoitettu samoihin aikoihin kuin Kolossalaiskirje.

Filemonista emme tiedä kovinkaan paljoa, mutta kirjeestä saa sen käsityksen, että hän oli aikanaan tullut uskoon juuri Paavalin palvelustyön kautta (jae 19). Hän oli myös rikas ja vaikutusvaltainen, koska hänen kodissaan kokoontui seurakunta ja hänellä oli palvelusväkeä. Kirje sisältää oikeastaan vain yhden ainoan aiheen. Filemonin orja Onesimus oli karannut isännältään, ja tuolla karkumatkallaan Onesimus oli joko tietoisesti hakeutunut tai sattumalta löytänyt tiensä Paavalin luo. Joka tapauksessa Paavalin luona ollessaan Onesimus oli tullut uskoon, ja nyt Paavali on hänet palauttamassa takaisin isäntänsä Filemonin luo ”suosituskirje” mukanaan. Paavali yksinkertaisesti vetoaa Filemoniin, että tämä voisi rakkaudella ja anteeksiantamuksella ottaa karanneen orjansa takaisin. Paavalin vetoomus ei ollut aiheeton, koska tuohon aikaan karannut orja saattoi saada jopa kuoleman rangaistuksen.

Kirje kaikessa lyhykäisyydessään antaa meille myös mielenkiintoisia näköaloja kristillisen uskon suhteesta joihinkin yhteiskunnallisiin ja eettisiin kysymyksiin. Kun ajattelemme koko Uuden Testamentin sanomaa, huomaamme, että se ei ota kantaa joihinkin asioihin, joita omana aikanamme pidämme itsestään selvänä. Tällaisia asioita ovat esim. kuolemantuomio, orjuus, demokratia jne. Uudesta Testamentista ei yksinkertaisesti löydy ainuttakaan kohtaa, joka selvästi ilmaisisi, että tuollaiset asiat on poistettava maailmasta. Näin ei tee Filemonin kirjekään orjuuskysymyksen suhteen. Tämä ei tarkoita sitä, että yhteiskunnan olisi pitänyt jatkua entisellään niin kuin se oli kaksituhatta vuotta sitten. Päinvastoin, kristinuskon vaikutuksella länsimaisessa yhteiskuntakehityksessä on ollut ratkaiseva vaikutus siihen, että tänä päivänä asiat ovat toisin. Orjuus on poistunut ja kuolemantuomiot ovat vähentyneet.

Nimi Onesimus tarkoittaa hyödyllinen. Siksipä Paavali käyttääkin sanaleikkiä kirjoittaessaan Filemonille: ”sinulle ennen hyödyttömän, mutta nyt sekä sinulle että minulle hyödyllisen” (jae 11). Uusi Testamentti ei kerro Onesimuksen myöhemmistä vaiheista, mutta jotkut arvelevat, että hän olisi ollut lopulta Efeson piispa, joka myös oli nimeltään Onesimus. Ei ole varmuutta, oliko kyse samasta henkilöstä, koska Onesimus oli tuohon aikaan yleinen orjan nimi.