54. Obadja

54. OBADJA

Obadjan kirja on kaikista lyhin Vanhan Testamentin profeettakirjoista, sisältäen vain yhden luvun. Tiedämme Obadjasta hyvin vähän, oikeastaan hänen toiminta-ajankohtansakin jää epäselväksi. Joidenkin arvioiden mukaan hän toimi 800-luvulla eKr., kun taas toiset tutkijat sijoittavat hänet pari sataa vuotta myöhäisempään ajankohtaan. Jos Obadja toimi jo 800-luvulla eKr., siinä tapauksessa hän on vanhin kirjaprofeetoista.

Kirja sisältää oikeastaan yhden pääsanoman, joka on tuomion sanoja veljeskansaa Edomia kohtaan. Eesaun jälkeläisten kohtalosta sanotaan: ”Väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan peittää sinut häpeä, ja sinut hävitetään ikiajoiksi” (jae 10). Obadjan kirjan mukaan Edomin synti oli siinä, että se oli omalta osaltaan ilkkumassa ja tuhoamassa juutalaisia sinä päivänä, jona heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Obadjan ennustus Edomista on täyttynyt, Edomin valtiota ei ole enää olemassa. Historian kirjat kertovat, että kuudennella vuosisadalla eKr. arabit hyökkäsivät edomilaisten kimppuun ja he joutuivat pakenemaan Negevin autiomaahan. Negeviä alettiin kutsua Idumeaksi. Kuningas Herodes Suuresta mainitaan, että hän oli idumealainen, eli siis syntyperältään edomilaisia. Tästä taas puolestaan selittyy se seikka, etteivät Herodeksen ja juutalaisten välit olleet aina parhaat mahdolliset.

Obadjan kirjan sanoma on lyhyt, mutta se antaa erittäin tärkeän neuvon suhtautumisessamme juutalaisiin. Kerrotaan, että Toisen maailmansodan aikana silloinen arkkipiispa Kaila antoi juuri Obadjan kirjan perusteella marsalkka Mannerheimille ohjeen olla luovuttamatta Suomen juutalaisia Saksaan. (”Älä luovuta hänen pakoonpäässeitänsä ahdistuksen päivänä”, jae 14). Tämä tapahtui vähän ennen Hitlerin vierailua maahamme. Onneksi tuohon aikaan oli maassamme arkkipiispa ja valtiojohtaja, jotka tekivät päätökset Jumalan sanan ohjeiden mukaan. Todennäköisesti tuon päätöksen myötä myös Suomi välttyi joutumasta vieraan valloittajan valtaan ja säilytti itsenäisyyden! Mutta Obadjan kirjan neuvo on meille yhtä tärkeä tänäkin aikana, etenkin kun jopa seurakunnissa ja uskovien keskuudessa alkaa esiintyä Israelia vastustavia mielipiteitä.

Obadjan kirjan lopusta löydämme vielä tuomion sanoja muita pakanakansoja kohtaan, sekä pelastuksen ja lupauksen sanoja Jaakobin heimolle. Tulee vielä aika, jolloin Siionin vuorella saavat olla pelastuneet ja se on oleva pyhä! Kristittyinä ymmärrämme, että sanonnalla ”Kuninkuus on oleva Herran” viitataan tietenkin Kristuksen tulevaan kuninkuuteen.