60. Haggai

60. HAGGAI

Haggai oli Sakarjan ja Malakian ohella yksi kolmesta Vanhan Testamentin profeetasta, jotka toimivat pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Hänen profetoimisensa alkoi vuonna 520 eKr., ja jatkui Haggain kirjan oman ilmoituksen mukaan vain muutaman kuukauden ajan. Haggai ja Sakarja toimivat jonkin aikaa samanaikaisesti, molemmat myös merkitsivät tarkasti muistiin profetioidensa ajankohtia (Hagg. 1:1; 2:1, 10).

Ensimmäinen erä Baabelin pakkosiirtolaisuudesta oli palannut Jerusalemiin ja Juudaan parikymmentä vuotta aikaisemmin kuningas Kooreksen antaman julistuksen nojalla. Paluujoukkoa oli johtanut Daavidin sukuun kuuluva Serubbaabel, Sealtielin poika, sekä ylipappi Joosua. Haggain sanoma oli kohdistettu lähinnä näille johtajille sekä kansan jäännökselle.

Kooreksen antaman käskyn turvin Jerusalemin temppelin rakentaminen oli lähtenyt hyvin käyntiin, mutta vuosien mittaan paluumuuttajien into rakentamiseen oli hiipunut. Kansa alkoi rakentaa omia huoneitaan, mutta Jumalan temppeli laiminlyötiin. Juuri tähän tilanteeseen Herra lähettää profeettansa, jonka sanoma pelkistettynä on: ”Rakentakaa temppeli!” Niinpä Herra kysyy: ”Onko sitten aika teidän asua paneelilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on rauniona?” (1:4). Herra tuo selvästi ilmi myös ajatuksen, että laiminlyönnit temppelin rakentamisessa estävät jopa siunaukset Juudan kansalta. Siunausten evääminen tulee esille sanoissa: ”Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon”…. ”Te odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois” (1:6, 9).

Ihmeellistä kyllä, kerrankin profeetan ääntä oltiin heti valmiit kuulemaan! Vain kaksikymmentä kolme päivää ensimmäisen saarnan jälkeen kansa alkoi rakentaa. Kansan kuuliaisuutta seurasi puolestaan Herran mahtavat lupaukset: ”Ottakaa vaari, kuinka käy tästä päivästä lähtien eteenpäin, yhdeksännen kuun kahdennestakymmenennestä neljännestä päivästä, Herran temppelin perustamispäivästä, lähtien. Ottakaa vaari!”... ”Tästä päivästä lähtien minä annan siunauksen." (2:18, 19). Kaikessa tässä olisi varmasti esimerkkiä ja kehotusta meille tämänkin ajan seurakuntalaisille. Eikö Haggain kirjan kautta meitä rohkaista panemaan Herra jopa koetteille!  Jos näin teemme, uskon, ettemme tule pettymään. Joku saarnaaja onkin sanonut sattuvasti: ”Ensiksi tulemme itse uskoon, sitten meidän kukkaromme ja lopulta vielä meidän kellomme!” Eli olemmeko valmiit antamaan Herralle uskossa myös rahastamme ja ajastamme sen, mikä Hänelle kuuluu?

Haggain kirjassa on vielä muutama ennustus, joiden lopullinen toteutuminen on vasta tulevaisuudessa. Ensiksikin Herra lupaa, että ”tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi” (2:9). Vaikkapa Jeesuksen aikainen Herodeksen rakennuttama temppeli olikin kunniakas, toteutuu tämä profetia vasta tulevassa rauhan valtakunnassa, johon ajanjaksoon mm. Hesekielin loppuluvuissa kuvattu temppeli liittyy. Lisäksi luvataan, että ”vielä kerran Hän tulee liikuttamaan taivaan ja maan, meren ja kuivan” (2:6). Heprealaiskirjeen kirjoittaja viittaa tähän kohtaan ennustamalla, kuinka Jumala kerran tulee järkyttämään kaiken luodun, joka tulee muuttumaan, kun Jumala aikanaan luo uuden taivaan ja uuden maan (Hepr. 12:26, 27).

Myös Serubbaabelille annettu lupaus (2:21-23) saa lopullisen täyttymyksen, kun Kristus, Daavidin Poika tulee kunniassaan ja kukistaa maan kuninkaat ja valtakunnat. Serubbaabel oli siis Daavidin jälkeläisiä, ja löydämme hänet mm. Jeesuksen sukuluettelosta (Matt. 1:12, 13 ja Luuk. 3:27).