02. Mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan?

02. MITÄ TULEE SEURAAVAKSI TAPAHTUMAAN?

Olen koonnut yllä olevaan diaan asioita, jotka oman käsitykseni mukaan johtavat ihmiskunnan vähitellen lopunaikojen tapahtumiin. Asiat eivät välttämättä tapahdu tässä järjestyksessä, en myöskään ota kantaa, milloin ne tapahtuvat. Kuitenkin monet näistä asioista ovat jo tuloillaan ja odottavat vain ”ajan täyttymistä”.

Kun Jeesus puhui lopunajoista, Hän aina ensiksi kehotti valvomaan ja pitämään huolen, ettei kukaan eksyttäisi. Sitten Hän jopa sanoi, että monta tulee Hänen nimessään sanoen olevansa kristus (Matt. 24:4,5). Onhan vääriä kristuksia esiintynyt kautta aikain, mutta uskon, että tuo ilmiö tulee vielä huomattavasti lisääntymään. Kaikki tämä omalla tavallaan valmistaa maaperää lopulliseen, suurimpaan eksytykseen eli antikristuksen tulolle (sivu 38. Väkevä eksytys ja valhe). Siis entistä suurempaa eksytystä ja jopa itseään messiaaksi väittäviä hengellisiä johtajia on odotettavissa!
Toisessa Tessalonikalaiskirjeessä Paavali antaa kaksi ennusmerkkiä, jotka täytyy tapahtua, ennen kuin Herran päivä tulee ja uskovat kokoontuvat Herran Jeesuksen Kristuksen tykö, (2.Tess. 2:1-3). Paavali jatkaa: "Se päivä ei tule, enne kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy." Nuorena uskovana 1970-luvulla mietin usein, että olisi mielenkiintoista tietää, kuka luopuu ja mistä. Tänään minun ei tarvitse miettiä tippaakaan, mitä tuolla luopumuksella tarkoitetaan.

Luopumus on jo tapahtunut viimeisten vuosikymmenien aikana hirvittävällä vauhdilla. Kristillinen Eurooppa ja muu läntinen maailma on halunnut luopua kaikesta kristillisestä perinteestään ja tavoistaan. Omassa maassammekin olemme joutuneet jo niin pitkälle, että jopa Raamatun sanojen kirjaimellisesta lainaamisesta ja sen mukaan opettamisesta voi joutua syytteeseen.

Liittovaltiolla tarkoitan yksinkertaisesti useiden valtioiden muodostamaa liittoutumaa, jolla on kymmenen johtajaa. Sen ei välttämättä tarvitse tarkasti mukailla muinaisen Rooman valtakunnan aluetta, mutta tämä maailmanpoliittisesti hallitsevaan asemaan nouseva liittoutuma tulee siis sijaitsemaan Euroopan, Lähi-idän ja kenties Pohjois-Afrikan alueella. Sen sijainti ei siis tule olemaan esim. Kaukoidässä tai Amerikan mantereella. Nykyinen EU sellaisenaan kuin se nyt on, ei välttämättä ole tuo liittoutuma, mutta monia merkittäviä rakenteita ollaan joka tapauksessa nyt jo rakentamassa ja luomassa omassa maanosassamme, Euroopassa. (sivut 14. Danielin kirjan kuvapatsas, 33. Ilmestyskirjan peto, 35. Liittovaltio ja 36. Petovaltion alue). Henkilökohtaisesti uskon, että nykyinen EU kärsii tietyn haaksirikon, jonka jälkeen uusi liittoutuma muodostetaan. Sen pääpaikka tulee todennäköisesti olemaan Rooma (sivut 34.Pedon haavoitettu pää ja 71.Baabelin torni).

Tähän liittovaltion muotoutumiseen liittyy läheisesti globalisaatiokäsite. Tuo käsite on oikeastaan aika tuore. Globalisaatio sanaa alettiin ensi kerran käyttää 1980-luvun alkupuolella liikemaailman parissa. Alettiin puhua markkinoiden globalisaatiosta. Tänä päivänä globalisaatio on lyönyt itsensä läpi kaikkialla. Ihmiset haluavat olla intohimoisesti maailmankansalaisia.

Luonnonmullistuksilla tarkoitan maanjäristyksiä, myrskyjä, tulvia, maanvyöryjä jne. Nämä katastrofit tuovat yleensä seurauksena myös kulkutauteja ja nälänhätää. Sanoohan Paavali roomalaiskirjeessä: ”koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti” (Room. 8:19-22). Samaan viittaa myös Jeesus mainitessaan, että lopunaikoina on nälänhätää ja maanjäristyksiä monin paikoin, ja Hän jatkaa, että tämä on synnytystuskien alkua (Matt. 24:7,8). Tilastojenkin mukaan maanjäristykset ovat lisääntyneet viime vuosikymmenien aikana, samoin myrskyt ja tuulen voimat ovat käyneet yhä tuhoisammiksi. Jokin aika sitten oli tilasto, joka kertoi, että myrskyt, tulvat ja kuivuus ovat 50 vuoden aikana viisinkertaistuneet. Olen usein miettinyt, onko tämä esimakua siitä, mitä tämä maailma tulee kokemaan, kun tuulen voimat päästetään täysin valloilleen vahingoittamaan maata, merta ja puita (Ilm. 7:1-3).

Näihin luonnonilmiöihin näyttävät liittyvän myös suuret ja peljättävät näyt ja merkit taivaalla (Luuk. 21:11). Jeesus ei tarkemmin selitä, mitä nuo näyt ja merkit ovat, joskin Hän hieman myöhemmin lisää sanomalla: ”on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä” (21:25). Myös Jooel viittaa noihin asioihin ennustamalla: ”Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä” (Jooel 2:30.31). Tämä kaikki saattaa kenties viitata niihin saasteisiin, jotka ihminen itse on aiheuttanut ja jotka vaikuttavat maapallon ilmakehään. Yksi mahdollisuus on, että niillä viitataan avaruudesta tuleviin uhkiin, esim. meteoriitteihin, asteroideihin jne. Olen viime aikoina mielenkiinnolla seurannut, kuinka tiedemiehet ennakoivat tulevaa tilannetta ja jo suunnittelevat torjuntakeinoja ja –välineitä noita avaruudesta tulevia uhkia vastaan, (sivu 65. Seitsemäs malja). Mutta nuo peljättävät näyt ja merkit voivat tarkoittaa jotakin, josta tällä hetkellä emme tiedä vielä mitään. Ne ovat joka tapauksessa asioita, jotka Jeesuksen sanojen mukaan saavat ihmiskunnan pelkäämään ja huolestumaan!

Lopunaikoina kasvaa myös kuilu entistä suuremmaksi rikkaiden ja köyhien välillä. Tuota järkyttävää kehitystähän olemme koko ajan todistamassa! Vaikuttaa siltä, että entistä suuremmat pääomavirrat kulkeutuvat yhä harvempien käsiin. Jokin aika sitten saimme lukea mm. tilastotiedon, joka kertoo, että maailman 85 rikkainta ihmistä omistavat yhtä paljon kuin 3,5 miljardia köyhintä ihmistä (eli puolet maailman väestöstä!). Lähes päivittäin saamme lukea tiedotusvälineistä yt-neuvotteluista ja jopa hyvin menestyvien tehtaiden siirtymisestä matalapalkkaisiin maihin. Kuinka sattuvasti Jaakob ennustaakaan tämän kehityksen kirjeessään: ”Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin” (5:1-4). Lisäksi Ilmestyskirjan kolmas sinetti kertoo meille, että lopunaikoina työmiehen päiväpalkalla saadaan ostettua vain juuri ja juuri päivän ruoka-annos. Samalla kuitenkin joillakin on varaa kalleimpiin tuotteisiin, kuten ”öljyyn ja viiniin” (ks. sivu 47. Kolmas sinetti).

Kontrollijärjestelmällä tarkoitan yksinkertaisesti kaiken sen tekniikan kehittymistä, jolla meitä nykyajan ihmisiä seurataan. Usein se näyttää tulevan ikään kuin jonkin asian sivutuotteena, ilman että edes tajuamme näin tapahtuvan. Ajatellaan vaikkapa meille niin jokapäiväistä asiaa kuin kännykkää. Harva tulee ajatelleeksi, että samalla hän kuljettaa mukanaan laitetta, josta jälkeenpäinkin voidaan tarkasti seurata, missä hän on liikkunut. Tänä aikana 5G taajuusverkko tekee tuloaan, ja sen myötä ihmisten liikkumista ja toimintoja pystytään seuraamaan yhä tarkemmin. Eikä siinä kaikki, vaan kehitteillä on jo 6G taajuus, jonka myötä ihmisten yksityisyyden suoja alkaa olla tipotiessään. Kontrolli tulee menemään niin pitkälle, että Raamatun mukaan lopunaikana ihmiset lopulta varustetaan ”merkillä”, joka on välttämätön jopa tavallista kauppareissua ajatellen (sivut 69. Kontrolliyhteiskunta ja 70. Pedon luku)!

Evankeliumin leviäminen vielä saavuttamattomille kansoille tulee jatkumaan. Sanoihan Jeesus itse: ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt. 24:14). Tehtävä on vielä kesken, mutta nykyajan viestintätekniikalla evankeliumin sanoma voidaan viedä helpommin jopa suljettuihin maihin. Vanha kristillinen Eurooppa on valitettavasti menettänyt suurelta osin lähetysnäkynsä ja jopa kristillisistä arvoista luopuminen on järkyttävällä tavalla tapahtumassa. Seurakunnan Herra etsii kuitenkin uskolliset viestinviejät mistä tahansa, ja niinpä saamme jo olla todistamassa, kuinka ns. kolmannen maailman kansoista saapuu lähettejä jopa omaan maahamme!

Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että Raamattu ei anna missään sitä kuvaa, että maailma muuttuisi vähitellen paremmaksi evankeliumin julistamisen kautta, ja sitten Jeesus voisi tulla takaisin "hyvään maailmaan". Ei, vaan lähetyskäskyn loppuun suorittaminen tapahtuu silloin, kun Jumalan säätämä "pakanoiden täysiluku on sisälle tullut". Sen jälkeen tulevat Jumalan tuomion pasuunat ja vihan maljat, ja vasta Kristus tulemuksessaan tuo rauhan kaaoksen ja sekasorron keskellä olevaan maailmaan.

Toinen Paavalin antama ennusmerkki ennen Herran päivän tulemusta on laittomuuden ihmisen, kadotuksen lapsen ilmestyminen maailmaan. Kyse on siis Antikristuksesta. Hän nousee tuosta lopunajan liittovaltiosta, aluksi vähäpätöisenä, mutta viekkaudellaan ja petoksellaan hän saa yhä enemmän ja enemmän valtaa (sivut 40. Ensimmäinen sinetti, 41. Antikristuksen eri nimitykset, 42. Antikristus ja 43. Toinen peto). Paavalin ennustuksen mukaan Antikristus ilmestyy maailman poliittiselle näyttämölle jo silloin, kun uskovat vielä ovat maailmassa. Paavalihan sanoo selvästi, että Herran päivä ei tule, ennen kuin tuo laittomuuden ihminen ilmestyy, mutta poliittisen ja hengellisen vallan, sekä maailman herruuden hän saa vasta, kun uskovat on pois otettu.

Tämän päivän maailman johtavien valtioiden asemassa tapahtuu muutoksia. Raamatun profetiat antavat selvästi ymmärtää, että lopunaikana, kun viimeinen ”loppusota” näytellään Harmagedonissa (Ilm. 16:13-16), sotilaallisen mahdin keskipisteessä on vanhalla Euroopan mantereella oleva ”petovaltio”. Sen lisäksi mainitaan Eufrat-virran takaa idästä tulevat kuninkaat (todennäköisesti Kiina, Intia, Pakistan jne.), joilla on merkittävä sotilaallinen voima (Ilm. 9:13-19 ja 16:12). Sitä vastoin tämän päivän suurvaltaan Yhdysvaltoihin ei viitata lainkaan. Ainakaan raamattu ei puhu mitään merkittävistä kuninkaista tai armeijoista, jotka tulevat lännestä tai auringon laskun suunnalta. Oman tulkintani mukaan myöskään Venäjään ei viitata, koska ymmärrän Googin viittaavan johonkin muuhun kuin Venäjään (ks. sivu 66. Googin sota). Jää siis kysymään, mitä on tapahtunut tätä ennen? Toisaalta, jos tutkimme, mitä Ilmestyskirja kertoo tapahtuvan ennen lopullista Harmagedonin taistelua, huomaamme, että erittäin tuhoisia sotia tulee olemaan jo sitä ennen. Näistä sodista kertovat mm. toinen ja neljäs sinetti (6:4 ja 6:8), sekä kuudes pasuuna (9:13-19). Noissa sodissahan kuolee jopa kolmasosa ihmisistä. Myös Jeesus viittasi lopunajoista puhuessaan näihin sotiin: ”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan” (Matt. 24:6,7). Onko siis ihme, jos nykyisessä suurvalta-asetelmassa on tapahtunut suuriakin muutoksia tuohon mennessä!

Haluan vielä mainita eräästä raamatun profetioiden antamasta vihjeestä, joka liittyy lopunaikoihin. Kyse on luonnonvarojen ja rikkauksien löytymisestä Israelin alueelta. Kun Goog liittolaisineen hyökkää Israeliin, kyselevät joidenkin valtioiden johtajat: ”Oletko sinä menossa saalista saamaan, ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta, suurta saalista saamaan?” (Hes. 38:13). Tuo profetian ennustus antaa ymmärtää, että Israelin alueelta lopultakin löytyy valtavia luonnonvaroja, jotka tekevät siitä himoittavan kohteen myös muille valtioille. Viimeaikaiset löydöt mm. Israelin merialueilta ovat jo vahvistamassa tämän ennustuksen toteutumista. (Sivu 64. Saalista saamaan).