27. Assyrian kartta

Kun israelilaiset saapuivat erämaavaellukselta Luvattuun maahan, alkoivat he vähitellen vallottaa aluetta Joosuan ja tuomarien johdolla 1300-1000 -luvuilla eKr. Israelista tuli vähitellen itsenäinen kunigaskunta ja suurimmillaan se oli Daavidin ja Salomon aikana n. 1000 eKr. Valtakunta jakautui kuitenkin heti kunigas Salomon kuoleman jälkeen 900-luvlla eKr. kahdeksi erilliseksi valtakunnaksi, Israeliksi ja Juudeaksi. Molemmat valtkunnat jatkoivat itsenäisinä valtioina, kunnes Pohjoisvaltio Israel joutui Assyrian valloittamaksi 700-luvulla eKr. Etelävaltiota Juudeaa Assyria ei koskaan pystynyt kukistamaan, vaikka oli jo valloitusretkillään Jerusalemin porteilla saakka (2. Kun. 18 ja 19).

Historian kertomusten perusteella assyrialaiset olivat yksi julmimmista valloittaja kansoista. Assyrian valta oli suurimmillaan n. 670 eKr.  Vanhan Testamentin profeetta Joona julisti sen pääkaupungin Niiniven kaduilla Jumalan tuomiota 770 eKr., mutta tuolla kertaa kansa katui ja teki parannuksen. Jumalan tuomiot kohtasivat Niiniveä kuitenkin n. 150 vuotta myöhemmin, kun babylonialaiset valloittivat sen. Vanhan Testamentin profeetta Naahum oli profetoinut tuosta tuomiosta parikymmentä vuotta aikaisemmin.

Kartalta voimme nähdä, kuinka Luvatun maan alueesta suurin osa  kuului Assyrian valtakunnan alueeseen. Vain Juudan ja samalla Jerusalemin alueen onnistui säilyä itsenäisenä. Kuitenkin Assyrian kuningas hyökkäsi myös Juudan varustettujen kaupunkien kimppuun ja valloitti niistä monia (Jes. 36:1). Juuda joutui myös maksamaan "suojelurahaa" Assyrian kuninkaalle kuningas Manassen aikana.

Viime vuosien aikana olemme kuulleet joidenkin arabijohtajien julistavan avoimesti, kuinka Israelin valtio tulisi pyyhkiä maailman kartalta. Näin julisti muutamia vuosia sitten mm. Iranin silloinen presidentti Ahmadinejad. Raamatusta voimme kuitenkin havaita, ettei tuo ajatus ole tämän ajan Israelin naapurien keksintö, vaan jo vuosituhansia vanha. Psalmin kirjoittaja Aasaf kertoo, kuinka Israelin viholliset jo tuolloin sanoivat: "Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta", Ps. 83:5. Viholliskansojen joukossa mainitaan mm. Assyria!

Edellä mainitun perusteella voimme ymmärtää, ettei nykyajan Lähi-idän kriisissä ole kysymys mistään viime vuosikymmenien aikana syntyneestä ongelmasta, vaan taustalla on vuosituhantinen ja jatkuva saatanan viha tuota Jumalan valittua kansaa ja aluetta kohtaan!