38. Väkevä eksytys ja valhe

38. VÄKEVÄ EKSYTYS JA VALHE

Ennen kuin siirryn käsittelemään seitsemää sinettiä ja Antikristuksen ilmestymistä, muutama sana siitä valheen hengestä ja väkevästä eksytyksestä, jonka Jumalan sana ilmoittaa ennen sitä tulevaksi maailmaan. Voisi sanoa, että tämä on yksi lopunajan merkeistä, joka on jo tapahtumassa ja on yhä enemmän saamassa valtaa.

Olen jakanut tuon kuvan tekstin kahteen osaan: ensiksi mitä tapahtuu seurakunnassa ja toiseksi mitä tapahtuu yleisessä ilmapiirissä ja ajattelussa koko maailmassa. Jo vuosikymmenien ajan on Jumalan huoneessa, seurakunnassa lähdetty murtamaan raamatun auktoriteettia. Tämä kehitys on yleensä alkanut ensin teologisista opinahjoista ja raamattukouluista, ja on sitten pikku hiljaa siirtynyt seurakuntiin ja yleiseen ajatteluun. Raamatun sanan auktoriteetin murtaminen tuli teologiseen tutkimukseen ja opetukseen nykyaikaisen historiallis-kriittisen raamatuntutkimisen myötä 1800-luvulla.

Kiusaaja käyttää aina tuota samaa paratiisissa käyttämäänsä taktiikkaa nakertaakseen Jumalan sanan auktoriteettia, heittämällä epäilyksen: ”Onko Jumala todellakin sanonut?” (1. Moos. 3:1). Jos kirkot ja seurakunnat olisivat pitäneet kiinni Jumalan sanan ohjeista ja auktoriteetista, olisi meidän maassamme edelleen kristilliset arvot enemmän kunniassa kuin mitä ne tänään ovat. Jumalan sanasta luopuminen on siis tapahtunut ensiksi kirkkojen ja seurakuntien opetuksessa. Ei Jumala voi vaatia maailmalta suurempaa hurskautta kuin on Jumalan huoneessa! Vanhassa Testamentissa on eräs mielenkiintoinen kertomus, joka kuvaa tätä asiaa sattuvasti. Kun Mooses oli neljäkymmentä vuorokautta Siinain vuorella laintauluja vastaan ottamassa, kansa meni Aaronin luo ja pyysi, että Aaron tekisi kultaisen vasikan epäjumalaksi. Kun vasikka oli tehty, ”kansa istui syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat iloa pitämään.” (2. Moos. 32:6). Kaikkea tätä kohtasi Jumalan rangaistus, jonka seurauksena vitsauksessa kuoli kolmetuhatta miestä. Tekstissä tulee selvästi esille, kenen oli viime kädessä vastuu: ”kansa oli kurittomuuden vallassa, koska Aaron oli päästänyt heidät kurittomuuden valtaan.” (2. Moos. 32:35). Siis yksi mies olisi voinut estää kaiken, jos hän olisi seisonut uskollisesti Jumalan sanan takana! Tätä Jumala odottaisi seurakunnaltaan ja kirkoltaan tänäänkin.

Raamattu ennustaa selvästi, että Antikristuksen (laittomuuden ihmisen) valtaan nousu tapahtuu valheen kaikella voimalla. Annetaan jopa ymmärtää, että koska ihmiskunta ei ota vastaan rakkautta totuuteen, Jumala sallii väkevän eksytyksen koko maailmaan. Jumala kylläkin on tarjonnut ja tarjoaa maailmalle totuutta, mutta kun se ei kelpaa, sallii Hän lopulta valheen ja petoksen hengen eksyttää ihmiset.

Tuo väkevä eksytys ja valheen henki saa jatkuvasti yhä enemmän ja enemmän tilaa. Liberaaliteologian lisäksi 1800-luvulta on peräisin eräs oppi, joka on dramaattisesti vaikuttanut ihmiskunnan historiaan. Tarkoitan Darwinin evoluutioteoriaa! Tuon teorian syvin ja perimmäisin ajatushan on, ettei ole mitään Jumalaa, vaan kaikki on syntynyt itsestään ja sattumalta! Samalla myös koko Raamattu on tuon teorian oppien mukaan täysin satukirja, eikä sen sanomaa tarvitse enää noudattaa! Tilalle ovat tulleet inhimilliset opit ja viisaudet kaikkine valheineen. Näyttää siltä, että monet uskovatkaan eivät tajua evoluutioteorian todellista vastakkaisuutta Jumalan sanalle, ja niinpä halutaan uskoa hieman sitä ja hieman tätä! Tosiasia on joka tapauksessa, että evoluutio-oppi on tuonut mukanaan monia Raamatun vastaisia asioita länsimaiseen yhteiskuntaan ja ajatteluun, esim. abortin ja eutanasian vain muutamia mainitakseni. (Luomis- ja jumalauskoa puolustavaa korkeatasoista kirjallisuutta löytyy tänään paljon myös suomen kielellä, esim. bioprosessitekniikan emeritus-professori Matti Leisolalta, kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkalta ja lääketieteen lisensiaatti Pekka Reinikaiselta).

Valheen hengen vaikutuksen näemme myös monissa moraalikäsityksissä ja lain säädännössä. Muutos on tapahtunut lisäksi järkyttävän lyhyessä ajassa! Moni asia, joka vielä muutama vuosikymmen sitten oli ihmisten mielestä väärää ja epänormaalia, yritetään tänään selittää täysin normaaliksi ja oikeaksi, luonnonvastainen luonnolliseksi jne. Hyvin kuvaavaa on, että valheen henki viedään kaikessa läpi median valtavalla vyörytyksellä. Asiasta toitotetaan ensiksi joka tuutista vuodesta toiseen, kunnes valhe alkaa vähitellen mennä läpi ja siihen uskotaan. Samalla annetaan ihmisten ymmärtää, että jos olet toisella tavalla ajatteleva, ”et ole keisarin ystävä” (Joh. 19:12).

Valheen hengen näemme myös muussakin uutisoinnissa. Uutisotsakkeisiin pääsee varmasti kaikki se, mikä enemmän tai vähemmän yrittää murentaa Raamatun uskottavuutta. Ei tarvitse olla kuin puoskarimainen tutkimus, joka yrittää todistaa jonkin Raamatun ilmoittaman totuuden vääräksi, niin se varmasti on tärkeimmällä uutispaikalla. Joka joulun tai pääsiäisen alla ilmestyy TV:ssä tai valtalehdissä sensaatiomainen tutkimustulos, joka yrittää kumota Raamatun antaman todellisen kuvan tapahtumista. Valheen hengen näemme myös Lähi-idän tapahtumien uutisoinnissa. Länsimainen media ei vahingossakaan anna todellista kuvaa Länsirannan ja Gazan tapahtumista, vaan aina yritetään syylliseksi tuomita yksinomaan Israel.

Ruotsin television (SVT) entinen Lähi-idän kirjeenvaihtaja Lars Adaktusson kertoo kirjassaan ”Världen bästa story” erään mielenkiintoisen yksityiskohdan Israelin ja Hizbollahin välisestä konfliktista vuodelta 2006. Adaktusson oli ensiksi raportoinut, että Hizbollah oli aloittanut taistelun. Hän sai kuitenkin välittömästi SVT:n uutispäälliköltä Ruotsista huomauksen, ettei hän saa raportoida, että Hizbollah olisi aloittanut sodan, vaikka näin olisi todellisuudessa tapahtunut!

Valheen henki tulee esille myös siinä, että kaikki viittaukset siihen suuntaan, että tämän ajan vitsaukset ja koettelemukset voisivat olla Jumalan puhetta ihmiskunnalle, halutaan heti selittää tyhjiksi. Ja jos tämä Jumalan sormen pois sulkeminen tapahtuisi tämän maailman taholta, sen vielä jollakin tavalla ymmärtäisi, mutta usein huomaa, että juuri kirkon johtajat ja papit ovat ensimmäisinä vakuuttelelmassa, että Jumalalla ei ole mitään tekemistä esim. koronan tai minkä tahansa muun vitsauksen kanssa! Kuinka osuva onkaan tuo Paavalin ennustus lopunajan ihmisistä, jotka hokevat "nyt on rauha, rauha, ei mitään hätää!" (1. Tess. 5:3).

Valheen henki on siis yksi lopunajan merkki, jonka näet toteutuvan parastaikaa ympärilläsi! Mutta vielä pahempaa on luvassa! Raamattu ennustaa selvästi, että koska ihmiskunta ei halua pitää kiinni Jumalan sanan totuudesta, sallii Jumala vielä rankemman eksytyksen. Jopa niin väkevän, että väärät profeetat tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin (Matt. 24:24)! Ilmestyskirjan väärästä profeetasta sanotaankin hyvin sattuvasti: ”se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallitaan tehdä” (Ilm. 13:14). Tuon valheen voiman ja ”villiintymisen” alkusoittoja olemme parastaikaa todistamassa!