43. Toinen peto

43. TOINEN PETO

Toinen peto (Ilm. 13:11-18) on tulkittu useammalla tavalla. Ehkä yleisimmin sen on ajateltu olevan eräänlainen hengellinen johtaja, ikään kuin Antikristuksen oikea käsi. Käsitys hengellisestä johtajasta juontuu ilmeisesti siitä, että sitä kutsutaan myös ”vääräksi profeetaksi” (16:13 ja 19:20). Siitä annetaan myös monia tuntomerkkejä: se nousee maasta, sillä on kaksi sarvea kuin karitsan sarvet, puhuu kuin lohikäärme, käyttää ensimmäisen pedon valtaa, tekee suuria ihmeitä, villitsee maan päällä asuvaiset, yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään pedon kuvan ja se saa kaikki panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa.

Raamatun profetioiden visualisointi on avannut itselleni aivan uuden ymmärryksen tuohon asiaan. Yllä olevilla piirroksilla yritän selventää asiaa. Danielin kirjan viimeisestä pedostahan sanotaan selvästi, että kyseessä on valtakunta (Dan. 7:23). Tuolla pedolla eli valtakunnalla on kymmenen sarvea eli johtajaa. Noiden sarvien välistä nousee eräs sarvi, joka syrjäyttää edeltään kolme sarvea (7:20-22). Tekemälläni kuvalla pyrin osoittamaan, että lopunajan hirmuhallitsija nousee Danielin kirjan mukaan pedon päässä olevan kymmenen sarven joukosta. Lopunaikana tulee siis olemaa liittovaltio, jota johtaa jossakin vaiheessa kymmenen johtajaa eli sarvea, kunnes valtaan pyrkii uusi johtaja, joka syrjäyttää tieltään kolme noista kymmenestä johtajasta eli sarvesta. Tuo sarvi on Antikristus, ja hänen sanotaan hallitsevan sinne asti, kunnes Jumala ja Korkeimman pyhät ottavat hallintavallan!

Kun vertaamme tuota Danielin kirjan petoa Ilmestyskirjan petoihin, niin ymmärrän ensimmäisen pedon olevan tuo valtakunta ja toinen peto on Antikristus. Hän nousee tuon ensimmäisen pedon kymmenen sarven keskeltä, syrjäyttäen tieltään kolme noista edellisistä johtajista. Vaikka Ilmestyskirja ei tätä näin kirjaimellisesti sanokaan, voi tuon johtopäätöksen tehdä vertailemalla näitä kahta profetiaa keskenään. Siis huomaa, että Antikristuskin tarvitsee ”koneiston”, jota se käyttää hallitakseen maailmaa. Näinhän on aina ollut. Eihän Hitlerkään olisi saanut mitään aikaan, ellei hänellä olisi ollut koneistona Natsi-Saksaa. Samoin keisari Nero olisi ollut vain yksittäinen ”kylähullu”, mutta kun hän sattui olemaan Rooman valtakunnan keisari, hänen vaikutusvaltansa oli mahtava! Näin Antikristuskin käyttää tuon ensimmäisen pedon eli petovaltion valtaa kaikessa, mitä hän tekee. Sanotaanhan tämä asia jopa kirjaimellisesti Ilmestyskirjan tekstissä: ”se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa” (13:12).

Toisesta pedosta siis sanotaan, että hänellä on karitsan sarvet. Mielestäni se antaa selvän viittauksen siihen, että tuo henkilö haluaa antaa itsestään kuvan, että hän on Karitsa. Ilmestyskirjassa onkin Karitsa mainittu kolmekymmentä kolme kertaa, ja aina muulloin sillä tarkoitetaan Kristusta, mutta tässä kohtaa on kyse valhekristuksesta eli Antikristuksesta.

Viittaus karitsan sarviin antaa myös ymmärtää, että toiselta pedolta puuttuu pelottava ulkomuoto, niin että ihmiset ottaisivat hänet helpommin vastaa. Toinen peto eli Antikristus haluaa siis esiintyä valheellisena kristuksena. Meidän on tärkeä muistaa, että etuliite "anti" ei siis tarkoita kreikan kielessä aina vastakohtaa, vaan merkitsee myös "näennäis" tai "sijainen". Esimerkkinä voisi ottaa vaikkapa Matt. 2:22, jossa sanotaan, "että Arkelaus hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen jälkeen". Ilmaus "Herodeksen jälkeen" on alkukielessä "anti Heroduu", tarkoittaen, että Herodeksen poika tuli hallitsijaksi isänsä sijaan. Se ei siis suinkaan tarkoita, että Arkelaus olisi kaikessa ollut isänsä vastakohta ja mitätöinyt hänen työnsä. Näin myös Antikristus tulee esiintymään sillä tavalla, että ihmiset luulisivat hänen olevan oikea Kristus!

Tuo henkilö tekee paljon ihmeitä, mutta niistä mainitaan nimeltä erityisesti yksi: hän saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan. Miksi juuri tämä ihmeteko mainitaan? Se mainitaan siksi, koska sillä on aivan tietty merkitys. Mooseksen aikana kansa sai usein todistaa, kuinka Jumala yliluonnollisella tavalla vahvisti Mooseksen auktoriteetin, antamalla Mooseksen kautta monenlaisia merkkejä taivaasta. Juutalaiset odottavat tätä samaa myös tulevalta Messiaalta. Siksi he pyysivät Jeesukseltakin aikanaan merkkiä taivaasta (Mk. 8:11), mutta Jeesus ei siihen suostunut. Kun Antikristus sen aikanaan tekee, saamalla jopa tulen lankeamaan taivaasta maahan, juutalaisetkin ovat vakuuttuneita, että nyt on tullut maailmaan luvattu Messias!

Ilmestyskirjan 13. luku antaa selvästi ymmärtää, että juuri tuo toinen peto on se, joka tekee ihmeet (jae 13). Tämä pitää yhtä sen ennustuksen kanssa, jonka Paavali antaa laittomuuden ihmisestä, kadotuksen lapsesta toteamalla: "jonka tulemus tapahtuu kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä", 2. Tess. 2:9.

Jumala ilmeisesti rajoittaa lopun aikoihin asti saatanan ihmeitä tekevän voiman. Eihän esim. Baalin profeetat Elian aikana saaneet tulta lankeamaan alas taivaasta, vaikka kuinka huusivat. Mutta nyt lopun aikana, kun maailma on jo luopunut Jumalasta, Jumala sallii myös saatanan taholta suurempia ihmeitä. Tähän viittaa myös pedon kuvan tai patsaan puhuminenkin (Ilm. 13:15). Vanhan Testamentin profeetathan aikanaan korostivat sitä, että vaikka epäjumalan patsailla on suu, eivät ne silti puhu. Lopun aikana näyttää tilanne olevan toinen, saatanan annetaan mennä yhä pidemmälle eksytyksessä. Jopa patsas puhuu!

Pedon kuvasta puheen ollen, on mielenkiintoista nähdä, että saatana toistaa aina itseään kautta vuosituhansien. Ilmestyskirjan 13. luku kertoo, kuinka toinen peto yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään pedon kuvan, ja ketkä vain eivät kumartaisi pedon kuvaa, ne tapettaisiin! Saman toimintatavanhan löydämme jo Danielin kirjan 3. luvusta, jossa kuningas Nebukadnessar teetti kuvapatsaan, jota ihmisten piti kuolemanrangaistuksen uhalla kumartaa!

Toiseen petoon liittyy vielä eräs vihje, joka auttaa hänen tunnistamistaan Antikristukseksi. Toista petoahan kutsutaan nimenomaan vääräksi profeetaksi (Ilm. 16;13; 19:20 ja 20:10). Herra lupasi Mooseksen kautta, että Hän on herättävä aikanaan kansalleen profeetan, Mooseksen kaltaisen ( 5. Moos. 18:15,18 ). Tuo ennustushan viittaa Kristukseen, Messiaaseen, ja Hänessä tuo ennustus aikanaan täyttyikin. Juutalaiset tunsivat tuon Mooseksen ennustuksen ja siksi he tiedustelivat jopa Johannes Kastajalta, onko hän se tuleva profeetta. Osa Israelin kansasta antoi ainakin jossakin vaiheessa Jeesuksesta todistuksen, että ”tämä totisesti on se profeetta” (Joh. 6:14; 7:40). Israelin kansa ei kuitenkaan aikanaan ottanut Jeesusta vastaan, vaan se odottaa yhä tuon raamatun lupauksen täyttymistä. Kun Antikristus aika-naan ilmestyy, johtaa hän myös Israelin kansan harhaan ja antaa heidän ymmärtää, että hän on tuo Mooseksen ennustama profeetta.

Joku ehkä kysyy, että jos ensimmäinen peto on valtakunta, kuinka se voidaan heittää tuliseen järveen (Ilm. 19:20)? Kuitenkin meidän on muistettava, että jokaisen tyrannimaisen valtakunnan takana ovat aina olleet hallitsijoina ihmiset, jotka kerran tuomitaan. Jokainen faarao, jokainen kuningas, jokainen keisari on kerran tuomiolla, ja on vastuussa siitä, kuinka hän valtaansa käytti ja alaisiaan kohteli. Heidän joukossaan ovat myös tuomiolla lopunajan petovaltion johtajat, jotka tulevat johtamaan kokonaisia kansakuntia pois elävän Jumalan palvelemisesta palvomaan itse saatanaa ja sen lähettilästä Antikristusta!