18. Ilmestyskirja

Apostoli Johannes sai Ilmestyskirjan sanoman ollessaan Jeesuksen todistuksen tähden vankina Patmos–saarella. Kirjoittajan henkilöllisyydestä on toki paljon väitelty. Monilla tahoilla kirjoittajaksi ei haluttaisi tunnustaa Jeesuksen opetuslasta Johannesta. Kuitenkin varhaisista kirkkoisistä esim. Justinus Marttyyri (n. 100-165 jKr.) ja Irenaeus (n. 130-202 jKr.) vahvistivat, että kirjoittaja on opetuslapsi, apostoli Johannes.

Kirja on kirjoitettu todennäköisesti keisari Domitianuksen hallituskauden loppupuolella 90–luvulla. Ilmestyskirja on yksi raamatun vaikeimmin tulkittavista, ja on täynnä symboliikkaa. Kuitenkin se on ainoa Raamatun kirja, joka suoraan lupaa: ”Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä…”, 1:3. Vaikka monella on Ilmestyskirjasta hieman pelonsekainen kuva, se on kuitenkin psalmien ohella eniten kiitoksen sävyttämä kirja Raamatussa!

Kirja sisältää myös paljon lukusymboliikkaa, joista keskeisin on luku seitsemän. Tuo lukuhan on merkittävä myös muualla raamatussa. Ilmestyskirjassa on myös paljon lainauksia Vanhasta Testamentista. Onkin laskettu, että Ilmestyskirjan 404 jakeesta 200 – 300 viittaa muualle Raamattuun. Ilmestyskirja on kuin huippukivi, joka liittää yhteen monet Raamatun profeettakirjat ja niiden sanoman.

Lukusymbolien lisäksi Ilmestyskirja on täynnä muuta symboliikkaa. Osaa noista symboleista olen selittänyt jo tämän luentosarjan ensimmäisillä sivuilla, joitakin tulen selittämään tulevilla sivuilla. Ilmestyskirjasta löytyy myös joitkain hahmoja, joita ei löydy muualta Raamatusta. Näitä ovat esim. valtaistuimen ympärillä olevat vanhimmat ja neljä olentoa. Nuo neljä olentoa vaikuttavat niin mystisiltä, että 1700-luvun Biblia käyti niistä jopa käännöstä "elukat". Ymmärrän niiden kuitenkin kuvaavan kerubeja, joista puhutaan myös muualla Raamatussa.

Vanhimmat ovat sitä vastoin vaikeammin tulkittavia. Heistä saa sen kuvan, että he eivät ole enkeleitä. Onhan heillä mm. kruunut, jotka ovat yleensä symbolina voittopalkinnosta niille ihmisille, jotka ovat voittajina perillä. Joka tapauksessa vanhimmat olivat jo taivaassa Johanneksen aikana, joten uuden liiton pyhiä he eivät voi olla, koska meidät herätetään vasta tempauksen yhteydessä. Olen itse miettinyt, ovatko he niitä vanhan liiton pyhiä, joista sanotaan Jeesuksen kuoleman yhteydessä, että "monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he lähtivät haudoistaan, tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monille", (Matt. 27: 52,53).

Missä nuo ylösnousseet pyhät ovat nyt. Itse ymmärrän, että eihän heitä komennettu tuon jälkeen takaisin hautoihinsa, vaan ilmeisesti he nousivat taivaaseen Kristuksen kanssa. Itse ymmärrän, että nuo vanhimmat ovat 24 Vanhan Testamentin pyhää ja profeettaa, jotka ovat jo voittajina  perillä. Yksi heistä on ilmeisesti Aabraham. Jos Aabraham makaisi vielä haudassaan ja odottaisi ylösnousemuksenaamua, miksi Jeesus sitten olisi sanonut vertauksessa Rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, että Lasarus meni Aabrahamin helmaan ja sai siellä lohdutusta. Uskon, että Aabraham on jo taivaassa ja on yksi vanhimmista. Samoin mm. Mooses ja Elia, jotka ilmestyivät Kirkastusvuorella yhdessä Jeesuksen kanssa opetuslapsille. Eiköhän he palanneet tuon jälkeen takaisin taivaaseen.

Selitän myöhemmillä sivuilla enemmän tempauksesta. Tässä yhteydessä kuitenkin jo sen verran, että valitettavasti oppi siitä, että uskovat temmataan pois jo Ilmestyskirjan kohdassa 4:1, on saanut monet uskovat ajattelemaan, ettei kirja ole heille tärkeä. Näin itsekin ajatteleisin, jos tempaus olisi jo kohdassa 4:1. Miksipä lukisin ja tutkisin Ilmestyskirjaa kolmea lukua pitemmälle. Mutta nyt uskon, että Ilmestyskirjan myöhemmilläkin luvuilla on sanomaa myös meille uskoville.