35. Liittovaltio

35. LIITTOVALTIO

Joku ehkä kysyy, miksi kutsun lopunajan petovaltiota nimenomaan liittovaltioksi. Löytyykö siihen mitään perusteluja Raamatusta? Yllä olevaan kuvaan olen ottanut muutamia Raamatun kohtia, jotka mielestäni antavat vahvan tuen tuolle käsitykselle.

Ensiksikin Danielin kirjan toisen luvun kuvapatsaan jalat ja varpaat ovat osaksi rautaa ja osaksi savea. Nuo jalat ja varpaat edustavat siis lopunajan petovaltiota. Saven ja raudan seokselle annetaan selitys, että osa tuota valtakuntaa on lujaa, osa haurasta. Lisäksi sanotaan, että vaikka nuo eri osat sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niin kuin ei rautakaan sekaannu saveen (Dan. 2:42,43). Tässä siis annetaan selvästi ymmärtää, että valtakunnan eri osat pysyvät itsenäisinä kokonaisuuksina. Enkä ymmärrä noiden kokonaisuuksien voivan tarkoittaa mitään muuta kuin eri valtioita! Siis tuleva liittovaltio koostuu useasta kansallisesta valtiosta, joista jotkut ovat vauraita ja korkeamman elintason omaavia, toiset taas köyhempiä.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että varpaat mainitaan jopa kaksi kertaa tuon patsaan kuvauksessa. Ei siis puhuta ainoastaan jaloista! Harvoinhan missään patsaassa kiinnitetään erityistä huomiota varpaisiin! Tässä kuvapatsaassa kuitenkin kiinnitetään! Kuten tiedämme, varpaita on ihmiskehossa kymmenen, joten se vihjaa meille, että tuossa lopunajan liittovaltiossa on kymmenen merkittävää johtajaa!

Toisen luvun jakeessa 34 on sanottu, että kivilohkare iskee kuvapatsasta nimenomaan jalkoihin, jotka ovat rautaa ja savea ja murskaa samalla koko patsaan. Jakeessa 44 vielä sanotaan, että ”niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti”. Annetaan siis ymmärtää, että rautaa ja savea johtaa ja hallitsee monta kuningasta! Eiväthän nuo johtajat tarvitse olla titteliltään kirjaimellisesti kuninkaita, mutta Raamattu käyttää heistä tuota nimitystä.

Danielin kirjan (7:24) kuin myös Ilmestyskirjan (13:1) antaman kuvauksen mukaan pedolla mainitaan olevan myös kymmenen sarvea. Ymmärrän noiden sarvien tarkoittavan nimenomaan johtajien (olivatpa he komissaareja, presidenttejä, pääministereitä tai mitä tahansa) lukumäärää. Ei siis mukana olevien valtioiden lukua. Jäsenvaltioita voi tuossa valtioliitossa olla kuinka paljon tahansa, mutta heitä johtaa kymmenen henkilöä. Nuo johtajat ovat selvästi yhtä aikaa hallitsemassa, koska yksi uusi pieni sarvi kukistaa edeltään kolme.

Liittovaltio ajatus on viime vuosina nostettu entistä selvemmin esille myös nykyisen Euroopan Unionin tulevaisuutta suunnitellessa. EU:n alkutaipaleella ainakin suomalaispoliitikot vakuuttivat, ettei EU:ssa ole kyse liittovaltiosta. Tänään sitä vastoin kuulemme entistä useammin ajatuksen, että ainut tie, jolla EU pystyy suoriutumaan sille asetetuista odotuksista ja tehtävistä, on liittovaltion perustaminen! Ja uusin kehityssuunta yhteisine 750 miljardin euron velkoineen on lopullinen niitti yhteisvastuuseen, josta ei enää ole kovin helppoa tietä paluuseen!