71. Baabelin torni

Kuvassa on kaksi rakennusta. Vasemman puoleinen on Brueghelin maalaus Baabelin tornista, ja oikean puoleinen on Strasbourgissa oleva EU:n parlamenttirakennus. On tunnustettu tosiasia, että parlamenttirakennuksen suunnittelussa on esikuvana ollut tuo Brueghelin Baabelin torni.

Baabel kuvaa tilannetta, jossa ihmiskunnalla oli yksi kieli, yksi hallitus ja yhteinen päämäärä. Eli jotakin samaa, johon tänä aikana globalisaatiossa pyritään. Baabel oli myös paikka, jossa ihmiskunta uhmakkaasti suunnitteli rakentaa tornin, jonka huippu ulottuisi taivaaseen asti (1. Moos. 11). Tavoitteena oli siis tulla Jumalan veroiseksi. Siksi Jumala sekoitti heidän kielensä ja esti koko yrityksen. Sen jälkeen Baabel (tai Babylon) on läpi Raamatun symbolina kaikelle sille, mikä on turmeltunutta ja Jumalan tahdon vastaista. Babylonin tuomiolle ja tuholle omistetaan jopa kaksi lukua Raamatun viimeisessä kirjassa, Ilmestyskirjassa (luvut 17 ja 18).

Tätä taustaa vasten en voi kuin ihmetellä, miksi juuri tuo Baabelin torni on pitänyt ottaa esikuvaksi EU:n parlamenttirakennukseen! Jopa tuo Raamatussa olevan esikuvan keskenjäänyt toteutus tulee selvästi esille Strasbourgin rakennuksessa. Eikö mitään muuta parempaa arkkitehtuurista mallia muka ollut? En voi välttyä ajatukselta ja kysymykseltä: mikä ihmeen voima ja henki tuon kaiken takana on?!