74. Tuhatvuotinen valtakunta

74. TUHATVUOTINEN VALTAKUNTA

Käsite tuhatvuotinen valtakunta löytyy vain Ilmestyskirjan 20. luvusta. Siksi sen todellisuus on usein kyseenalaistettu. Kuitenkin tuossa luvussa tuo käsite mainitaan peräti kuusi kertaa. Eikä meille ole annettu lupaa epäillä Raamatun totuuksia sen perusteella, kuinka monta kertaa ne on mainittu Raamatussa.

Raamatun kirjoitusten vertauskuvallinen tulkinta alkoi 200-luvun lopulla, jolloin esim. tuhatvuotista valtakuntaa alettiin selittää vertauskuvallisesti. Samoihin aikoihin alkoi myös lakata opetus joistakin muista Raamatun opetuksista, kuten esim. uskovien tempauksesta. Kun kristinusko tuli Rooman valtakunnan ainoaksi virallisesti hyväksytyksi uskonnoksi, alkoi yleistyä käsitys, että tuhatvuotinen valtakunta oli jo syntynyt. Augustinus kirjoitti jopa kirjan nimeltään Jumalavaltio. Vaikka Augustinusta pidetään suurena teologina ja kirkkoisänä, ovat hänen monet opetuksensa suorastaan Raamatun totuuksia repiviä!

Tuosta tulevasta valtakunnasta puhutaan kuitenkin raamatussa monessakin kohtaa, kylläkin vain eri nimellä. Siitä voisi käyttää yhtä hyvin nimeä rauhan valtakunta tai Kristuksen valtakunta. Yllä olevaan kuvaan olen koonnut keskeisimpiä raamatun kohtia, jotka kuvaavat tuota aikakautta.

Nuo Jesajan kirjan kohdat kuvaavat tilannetta, jossa ei olla vielä uudessa taivaassa ja maassa. Ilmestyskirjan mukaan uudessa taivaassa ja maassa ei ole enää esim. syntiä, kirousta ja kuolemaa (Ilm. 21 ja 22), jotka kuitenkin löytyvät Jesajan kuvaamasta tilanteesta. Jesajan kuvaama aikakausi poikkeaa kuitenkin suuresti maapallomme nykyisestä tilanteesta. On rauha kaikkien kesken, niin ihmisten kuin eläinten, pedotkin syövät ruohoa kuin raavas, auringon ja kuun vaikutus on seitsenkertainen jne. Uudessa taivaassa ja maassa ei ole enää merta, mutta tuossa valtakunnassa mainitaan vielä esim. Länsimeri ja Idänmeri.

Mielenkiintoinen on myös Ilmestyskirjan maininta saatanan sitomisesta tuhanneksi vuodeksi. Aivan samasta asiasta puhuu Jesajan 24. luku, jossa kerrotaan, kuinka korkeuden sotajoukot sidotaan vankikuoppaan ja vasta pitkän ajan kuluttua heitä etsiskellään.

Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran maailmaan, Hän ei tullut vielä silloin perustamaan rauhan valtakuntaa, vaan Hän tuli tuomaan miekan, vaikkakin samalla evankeliumin sanoman, (Matt. 10:34)! Tuo miekka ei tarkoita tietenkään maallista sotaa, vaan sitä henkivaltojen taistelua, joka tuosta seurasi. Kun Hän tulee toisen kerran maailmaan, perustaa Hän oman rauhan valtakuntansa, jonka aikana saatana on sidottuna. Tuossa valtakunnassa Kristuksen kanssa hallitsevat ne, jotka olivat kokeneet marttyyrikuoleman ja jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa tai käteensä (Ilm. 20:4). Heistä sanotaan, että he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. He eivät siis ole sama ryhmä, joka oli aikaisemmin tempauksen yhteydessä otettu Herraa vastaan yläilmoihin jo katoamattomiin ja kuolemattomiin ruumiisiin puettuina, 1.Kor. 15:51-53. (Ks. sivu 52. Tempaus). Näistä, jotka virkoavat eloon sanotaan myös, että he eivät enää kuole, koska toisella kuolemalla ei ole enää valtaa heihin!

Ketä tuo edellä mainittu ryhmä sitten tulee hallitsemaan Kristuksen valtakunnassa? Sakarja 14:6 antaa siihen vastauksen: ”Kaikki niiden pakanakansojen tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia!” Eli kaikki pakanat eivät tuhoudu Harmagedonin taistelussa, vaan osa ihmiskunnasta jää eloon. Ilmeisesti nämä ihmiset eivät ole ottaneet jostakin syystä pedon merkkiä, koska Ilm. 14: 9-12 antaa selvästi ymmärtää, että kaikki, jotka ottavat pedon merkin ja kumartavat pedon kuvaa, juovat Jumalan vihan maljasta ja joutuvat tuomittaviksi. Eli tämä kaikki herättää myös kysymyksen, kuinka maailmanlaajuinen Antikristuksen valtakunta on? Onko sittenkin esim. viidakoissa ja muissa vastaavissa paikoissa alueita, joihin pedon hirmuvalta ei ylety?

Eli yhteenvetona voisi sanoa, että tuhatvuotisessa valtakunnassa tulee olemaan kahdenlaisia ihmisiä. Ensiksi niitä, jotka virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa, ja toiseksi ne ihmiset pakanakansoista, jotka selvisivät elossa vihan ajasta. Tuo sanonta ”hallitsevat Kristuksen kanssa” kaipaa myös hieman selvennystä. Itse en usko, että se tarkoittaa sitä, että Kristus itse olisi silloin täällä maan päällä ruumiillisessa muodossa nähtävällä tavalla. Se on jopa mahdotonta siksi, koska ihmiset ovat täällä vielä silloin kuolevaisia, ja siksi he eivät voisi nähdä Kristusta kirkastetussa muodossa jatkuvasti. Kun esim. Johannes Patmos-saarella ja Paavali Damaskon tiellä näkivät Kristuksen kirkkauden, hehän kaatuivat kuin kuolleena maahan ja Paavali jopa sokaistui! Ymmärrän siksi, että Kristus antaa noille eloon vironneille marttyyreille oman auktoriteettinsa hallita tuhatvuotisessa valtakunnassa, mutta Kristus itse on fyysisesti Karitsan häissä, niiden uskovien kanssa, jotka ovat temmattu Häntä vastaan yläilmoihin. Sanoohan Paavali tuossa tempauksessa mukana olevasta joukosta: ”Ja niin me aina saamme olla Kristuksen kanssa!”

Jeesuksen takaisin tulon yhteydessä tapahtuu myös maantieteellisiä muutoksia Lähi-Idän alueella. Ainakin Raamattu ennustaa selvästi, että Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen. Toinen osa Öljymäkeä siirtyy pohjoiseen päin ja toinen etelään päin. Ilmeisesti tuota väliin jäävää laaksoa myöten elävät vedet virtaavat Idänmerta kohti, Sak. 14:4-8. Idänmerellä tarkoitettaneen Kuollutta merta, josta tulee kalaisa meri tuon jälkeen, Hes. 47:10! Jerusalemista virtaavat vedet myös Länsimereen eli Välimereen. Profeetta Miika antaa myös ymmärtää, että Herran temppelin vuori Jerusalemissa on oleva korkein kaikista vuorista ja kukkuloista, Miika 4:1. Sitähän se ei tänä päivänä ole, joten ilmeisesti suuria maantieteellisiä mullistuksia Jerusalemissa tulee tapahtumaan tässäkin suhteessa.

Tuhatvuotisessa valtakunnassa vielä synti, sairaus ja kuolema vallitsevat, vaikkakin ihmisten elämän pituus nousee huomattavasti nykyisestä. Jesaja ennustaa, että nuorin kuolee vasta satavuotiaana, Jes. 65:20! Syntiä esiintyy ainakin jollakin tasolla, koska Jesaja sanoo, että vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.

Tuhatvuotisessa valtakunnassa Israel ja Jerusalem ovat keskeisessä asemassa koko maailmassa. Sinne kansat ja kansojen kuninkaat vaeltavat palvelemaan Herraa ja antamaan kunnian Jumalalle. Myös Jerusalemin temppeli on olemassa ja siellä suoritettavasta jumalanpalvelemisesta annetaan seikkaperäinen kuvaus mm. Hesekielin kirjan luvuissa 40-48.

Tuon tuhannen vuoden kuluttua saatana päästetään vielä vankeudestaan, ja se lähtee villitsemään kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan pyhien leiriä ja pyhää kaupunkia vastaan (Ilm. 20:7-10). Heidät kuitenkin tuhotaan lopullisesti, ja Kristus asettaa kaikki viholliset jalkojensa alle. Lopulta Poika antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, (1.Kor. 15:24, 25).

Seuraa viimeinen tuomio valkean valtaistuimen edessä, ja myös kuolema ja tuonela heitetään tuliseen järveen, (Ilm. 20:11-15 ja 1.Kor. 15:26). Ja Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa katoavat, (Ilm. 21:1).