41. Antikristuksen eri nimitykset

41. ANTIKRISTUKSEN ERI NIMITYKSET

Nimi Antikristus löytyy Raamatusta vain Ensimmäisestä ja Toisesta Johanneksen kirjeestä (1.Joh. 2:18,22; 4:3 ja 2.Joh. 1:7). Kuitenkin tuosta samasta henkilöstä puhutaan Raamatussa useassa eri kohdassa. Yllä olevaan taulukkoon olen kerännyt ne nimet, joiden itse ymmärrän viittaavan samaan henkilöön. Jotkut noista nimistä on helppo yhdistää Antikristukseen, näin on esim. Paavalin käyttämä ilmaisu ”laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi”. Mutta samalla tiedostan, että osaa noista nimistä ei yleensä ole yhdistetty häneen, ja siksi selitän, miksi olen kuitenkin päätynyt tähän tulokseen.

Valkealla hevosella ratsastajaa olenkin selittänyt jo edellisellä sivulla ja ymmärrän sen siis tarkoittavan Antikristusta. Samaan henkilöön viitataan Danielin kirjan seitsemännessä, kahdeksannessa ja yhdennessätoista luvussa, joissa hänestä käytetään nimityksiä ”sarvi” ja ”kelvoton”. Sarven merkitystä olen selittänyt jo aikaisemmin, sivulla 16. ”Danielin kirjan pedot” ja sivulla 17. ”Oinas ja kauris”. Kun yhdennessätoista luvussa (Dan. 11:21) puhutaan kelvottomasta, käsitän sen viittaavan myös Antikristukseen, vaikkakin tuossa luvussa on paljon asioita, jotka jo tapahtuivat 300 – 100-luvuilla eKr. Ymmärtäisin, että tuolla kuninkaalla, josta käytetään siis myös nimitystä kelvoton, on kaksi täyttymystä. Osa siitä viittaa ennen Kristusta eläneeseen Antiokhos IV Epifaneen, mutta osa lopunajan Antikristukseen.

Tavallisin selityshän on, että Ilmestyskirjan peto on Antikristus, mutta itse ymmärrän, että tuo ensimmäinen peto (13:1) viittaa nimenomaan tuohon petovaltioon, joka nousee hallitsemaan. Sitä vastoin tuo toinen peto (13:11), josta myös käytetään nimitystä ”väärä profeetta” (16:13) on Antikristus. Selitän tätä tarkemmin sivulla 43. ”Toinen peto” ja sivulla 44. ”Pahan kolminaisuus”.

Olen ottanut luetteloon vielä kaksi nimitystä, joiden ymmärrän viittaavan tuohon lopunajan johtajaan. Sakarjan kirjan kohta antaa ymmärtää, että kun Israel ei ota vastaan oikeaa Paimenta, niin Jumala herättää lopulta ”hullun paimenen”. Samoin Jeesus käyttää Johanneksen evankeliumissa arvoituksellista sanontaa, ”jos toinen tulee omassa nimessään”. Viittaako Jeesus tuolla ”toisella” Antikristukseen? Jos näin on, se antaa samalla ymmärtää, että tulevalla Antikristuksella on jotakin yhteyttä Israeliin ja juutalaisuuteen. Eipä ihme, koska tekeehän Israel liiton hänen kanssaan! Ilmeisesti tuohon petolliseen liittoon viitataan myös Jesajan kirjassa, jossa kerrotaan, kuinka Israel tekee ”liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen” (Jes. 28:15,16). Mutta tuo liitto ei kuitenkaan tule kestämään, ja niinpä Herra laskee Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, joka on itse Kristus.