67. Jeesuksen toinen tuleminen

Olen yllä olevaan kuvaan koonnut raamatun kohtia, jotka kertovat Jeesuksen toisesta tulemuksesta. Mielenkiintoista on jälleen huomata, kuinka samat piirteet ja yksityiskohdat löytyvät eri raamatun kirjoittajien kertomuksista, niin Vanhasta kuin Uudesta Testamentista. Nuo selkeimmät yhtäläisyydet olen koonnut kolmen otsakkeen alle: 1) Jeesus tulee pilvissä, 2) Jeesus saapuu enkelien, taivaallisen sotaväen ja tuhannen tuhansien pyhiensä kanssa, ja 3) Jeesus tuhoaa tulemuksellaan Antikristuksen joukot.

Kristittyinä me jo tiedämme, että Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen liittyvät raamatun profetiat täyttyivät kirjaimellisesti ja yksityiskohtaisesti. Täyttyneitä profetioita ovat mm: Messias syntyy Juudan sukuun ja Daavidin huoneeseen. Neitsyt tulee raskaaksi ja syntymä tapahtuu Beetlehemissä. Hänen edellään käy tienvalmistaja, ”huutavan ääni erämaassa”. Lapsena Jeesus joutuu vanhempiensa kanssa pakenemaan Egyptiin. Hän ratsastaa aasilla Jerusalemiin. Ystävä pettää hänet. Jeesuksen kärsimykset, piina ja kuolema ennustetaan tarkasti. Hänen janoonsa juotetaan hapanviiniä ja vangitsijat jakavat keskenään hänen vaatteensa ja heittävät hänen puvustaan arpaa. Jeesus ei jää kuitenkaan kuoleman valtaan.

Kun jo siis ensimmäiseen tulemukseen liittyvät profetiat toteutuivat näin tarkasti, niin varmasti tulevat toteutumaan myös toiseen tulemiseen liittyvät! Ja raamatustahan löytyy huomattavasti enemmän profetioita, jotka liittyvät Hänen toiseen tulemukseensa kuin ensimmäiseen!

Jeesuksen ensimmäinen tulo maailmaan on ollut maailman merkittävin tapahtuma historiassa. Merkittävin asia siinä oli tietysti syntiemme sovitus ja meille avautunut mahdollisuus anteeksiantamukseen. Mutta myös maallisesti se on merkittävin, koska onhan meillä esim. ajanlasku, joka alkaa Jeesuksesta. Lisäksi Jeesuksella on eniten seuraajia kuin kenelläkään muulla. Kristittyjä on tälläkin hetkellä eniten maailmassa. Kristillinen usko on myös saanut eniten myönteisiä muutoksia aikaan ihmiskunnassa, poistaen mm. monia mielettömiä pakanallisia tapoja!
Toinen tulemus tulee olemaan puolestaan merkittävin tapahtuma, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan! Se tulee koskettamaan jokaista ihmistä, halusivatpa ihmiset sitä tai ei! Tätä taustaa vasten ei voi muuta kuin ihmetellä, miksi monet seurakunnat ja uskovat vaikenevat tuosta tapahtumasta vuosi vuodelta yhä enemmän!

Lukuisat Raamatun kohdat todistavat, kuinka Jeesus tulee takaisin pilvissä, onpa kyse Jeesuksen näkymättömästä tulemuksesta, jolloin hänen omansa temmataan häntä vastaan pilviin, tai onpa kyse hänen näkyvästä tulemisestaan Öljymäelle. Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu vasta sitten, kun Israelin kansasta jäljelle jääneet, suuren Jaakobin ahdistuksen keskellä, nöyrtyvät tunnustamaan Jeesuksen Messiaaksi ja rukoilevat häntä. Sakarja ennustaa: ”He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet”, 12:10. Samoin Jeesus itse ennusti itkiessään Jerusalemin kohtaloa: ”Te ette näe minua, ennen kuin sanotte: `Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä`”, Matt. 23:39.

Mikä sitten on tuo suuri joukko, joka on Jeesuksen kanssa, kun hän tulee taivaan pilvissä? Eri Raamatun kohdissa oikeastaan nimetään kolme ryhmää, jotka ovat enkelit, taivaan sotajoukot ja pyhät. Lähinnä pohdintaa on aiheuttanut, mitä tarkoitetaan pyhillä. Yleisin selitys on kai se, että pyhät olisivat edesmenneitä uskovia ja pyhiä, jotka tulevat nyt Kristuksen kanssa tuomitsemaan maailmaa.

Itse en ole kuitenkaan täysin vakuuttunut, että kyse olisi heistä. Olen jopa valmis uskomaan, että pyhät viittaa enkeleihin tai sotajoukkoihin, koska käytetäänhän enkeleistäkin sanontaa ”pyhät enkelit”, Mk. 8:38. Lisäksi esim. 5. Moos. 33:2 sanoo, että ”Herra tuli Siinailta, Seiristä hän nousi loistaen heille; hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta, hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta.” Eli ymmärrän tässä tarkoitettavan sitä, että Herra tuli taivaallisesta pyhien enkelien ja sotaväen joukosta. Lisäksi monissa Raamatun kohdissa, jotka kertovat Jeesuksen toisesta tulemuksesta nähtävällä tavalla, puhutaan vain enkeleistä tai sotajoukosta, jotka tulee Jeesuksen kanssa (ks. Mk. 8:38, Matt. 25:31, Ilm. 19:14). Mutta kyse ei ole opillisesti mistään keskeisestä asiasta, joten aika näyttää, keitä nuo pyhät ovat.

Vielä tekee mieli kiinnittää huomiota joihinkin yksityiskohtiin, jotka liittyvät Jeesuksen toiseen tulemiseen näkyvällä tavalla. Raamatun ennustuksista saa sen käsityksen, että ihmiset kaikkialla maailmassa näkevät Ihmisen Pojan merkin taivaalla ja näkevät hänen tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella, Matt. 24:30. Inhimillisesti ajatellen tuntuu vaikealta ymmärtää, kuinka Jeesuksen paluu voidaan nähdä kaikkialla maailmassa saman aikaisesti, mutta ymmärrän tämän tarkoittavan jotakin samaa, kuin Jeesuksen lupaus, että hän on omiensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti kaikkialla maailmassa.

Mutta fyysisesti Jeesus saapuu vain yhteen paikkaan maailmassa ja se paikka on Öljymäki. Öljymäen keskeinen merkitys Herran tulemuksen yhteydessä tulee yllättävän selvästi esille Raamatun profetioissa. Kun kuningas Salomo aikanaan rakensi Jerusalemin temppelin ja vihki sen käyttöönsä, täytti Herran kirkkaus temppelin. Tuo kirkkaus pysyi siellä aina Hesekielin päiviin saakka. Mutta israelilaisten syntien ja pappien epäjumalanpalvelun vuoksi Hesekielille näytettiin, kuinka ”Herran kirkkaus kohosi ylös, pois kaupungin keskeltä, ja asettui vuorelle, joka on itään päin kaupungista” Hes. 11:23. Mutta Hesekielille näytettiin myös, kuinka Herran kirkkaus palaa kerran takaisin temppeliin, joka rakennetaan Jerusalemiin Googin sodan jälkeen. Kirkkaus tulee samalta suunnalta, minne se poistuikin: ”Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden”, Hes. 43:4. Juuri siksi Jeesus palaa nimenomaan Öljymäelle!

Kun Jeesus siis tulee kuninkaana Öljymäelle, saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi ja heitetään syvyyteen (Ilm. 20: 2,3). Lisäksi kerrotaan, että niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä, virkoavat eloon ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta (Ilm. 20:4). Ymmärrän, että tämä joukko on eri joukko kuin se, joka aikanaan oli temmattu pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Noista pilviin temmatuista sanotaan, että he muuttuvat eli saavat taivaallisen ruumiin. Näistä, jotka hallitsevat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta sanotaan, että he virkoavat eloon (kreikan kielessäkin tässä käytetään eri verbiä). Ilmeisesti heille tapahtuu jotakin samaa kuin Lasarukselle, joka virkosi eloon, vaikka hänen ruumiinsa oli jo alkanut mädäntyä. Lasarus kuitenkin kuoli aikanaan, näistä sitä vastoin sanotaan, että heihin ei toisella kuolemalla ole enää valtaa (20:6).

Tässä yhteydessä käytetty termi ”ensimmäinen ylösnousemus” on kieltämättä hieman vaikea tulkintainen. Eikö tempauksessa mukana olleet ole niitä, jotka kokevat ensimmäisen ylösnousemuksen? Tästä huolimatta ymmärrän tämän ryhmän tarkoittavan eri asiaa kuin tempauksessa mukana olevat. Näistä, jotka virkosivat eloon, sanotaan, että ”autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa”, (Ilm. 20 6). Jos ajattelemme sitä ryhmää, joka on mukana tempauksessa, heissä on paljon sellaisia, jotka eivät ole koskaan kokeneet kuolemaa, koska he ovat vielä elossa silloin, kun he muuttuvat ja heidät temmataan Herraa vastaan. Heistähän voisi nyt joku sanoa, että he eivät ole autuaita, koska he eivät ole kokeneet ylösnousemusta kuolleista!

Joka tapauksessa ne, jotka hallitsevat Kristuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa ovat kaikki ilmeisesti marttyyrikuoleman kokeneet ja joka tapauksessa tavalla tai toisella kuolleet, sehän tulee selvästi ilmi jakeesta Ilm. 20:4.