53. Jeesuksen opetus lopunajoista

Eräs mielenkiintoisimpia asioita Raamatun profetioita tutkiessani on ollut havainto, kuinka mahtavasti eri profeettojen ennustukset täydentävät toisiaan. Inhimillisesti ajatellen olisi varmaa, että jos joku kirja kirjoitettaisiin kymmenien eri henkilöiden toimesta noin tuhannen viidensadan vuoden aikana, olisi se täynnä ristiriitoja. Raamatun ennustusten suhteen olen ihaillut, kuinka eri palaset loksahtavat paikoilleen, ja vähitellen alkaa hahmottua kokonaiskuva.

Yllä olevassa kuvassa olen verrannut noita Ilmestyskirjan seitsemää sinettiä siihen opetukseen, jonka Jeesus antoi lopunajoista. Sehän on talletettuna hieman eripituisina ja toinen toisiaan täydentävinä kolmeen evankeliumiin: Matteukseen, Markukseen ja Luukkaaseen.

Jeesus aloitti opetuksensa varoituksella: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni, sanoen: ´Minä olen Kristus´.” Ensimmäinen sinetti kertookin, kuinka lopulta tulee Antikristus eksyttäen. Seuraavat sinetit aina kuudenteen saakka täsmäävät täysin Jeesuksen opetuksen kanssa. Ennen seitsemännen sinetin avaamista valvova seurakunta otetaan pois ja alkaa Israelin viimeinen vuosiviikko (seitsemän vuoden jakso).

Oman käsitykseni mukaan Jeesus jakaa tuon opetuksensa kolmeen jaksoon. Jos otamme tarkastelun kohteeksi vaikkapa Matteuksen evankeliumiin tallennetun opetuksen, jakautuvat nuo jaksot seuraavasti. Luvun 24 jakeissa 4 – 14 Jeesus kohdistaa opetuksensa kristilliselle seurakunnalle. Huomaa, että tuo jaksohan päättyy enteilevästi sanoihin: ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.” Siinähän oikeastaan selvästi sanotaan, että pakanoiden aikakausi täyttyy ja uskova seurakunta otetaan pois.

Jakeissa 15 – 28 Jeesus kohdistaa opetuksensa juutalaisille. On alkanut viimeinen seitsemän vuoden jakso, ja sen ensimmäisen puoliskon (kolme ja puoli vuotta) aikana juutalaiset jatkavat evankeliointia. Huomaa, että Jeesus selvästi kohdistaa tuon opetuksen juutalaisille. Eihän me pakanakristityt asuta Juudeassa, eikä meistä läheskään kaikki voisi paeta vuorille, jos vuoria ei ole lähettyvillä! Sama periaate tulee esille myös Jeesuksen kehotuksessa rukoilla, ettei heidän pakonsa tapahtuisi sapattina (Matt. 24:20). Eihän sapattikäsky koske meitä pakanoita! Kuten edellisillä sivuilla olen opettanut, kun seitsemäs sinetti avataan, siirtyy profetioiden painopiste Israeliin ja juutalaiseen kansaan. Saman siirtymän huomaamme siis myös Jeesuksen opetuksessa.

Kolmannessa jaksossa jakeissa 29 – 31 Jeesus puhuu viimeisen vuosiviikon toisesta puoliskosta, joka on Antikristuksen hallinta-aikaa. Tuo aika tulee olemaan maailman historian hirveintä ja ahdistavinta aikaa. Sen päätteeksi kaikki kansat näkevät Jeesuksen tulevan pilvissä ja ottavan hallintavallan.

Jakeesta 32 eteenpäin Jeesus alkaa uudestaan puhua yleisellä tasolla Hänen tulemukseensa liittyvistä asioista ja kehottaa omiaan valvomiseen. Hän täydentää opetustaan vielä vertauksilla viisaista ja tyhmistä neitsyistä, sekä palvelijoille uskotuista leivisköistä jne. Huomaa ja muista, että luku- ja jaejaot eivät kuuluneet ollenkaan alkuperäisiin Raamatun teksteihin, vaan ovat paljon myöhempi lisäys. Näin ollen Jeesuksen kronologinen opetus lopunajoista päättyy jakeeseen 24:31.

Usein kuulee kysyttävän, monennessako sinetissä olemme tällä hetkellä menossa?  Vastaukseni siihen on, että vielä ei ole ensimmäistäkään sinettiä avattu, koska ensimmäinen sinetti on Antikristuksen ilmaantuminen maailman poliittiselle näyttämölle. Antikristus ei vielä silloin saa koko maailmaa valtansa alle, mutta hän tulee lujittamaan valtaansa sotien kautta, jotka toinen sinetti avaa. 

Joskus kuulee myös väittämän, ettei ole enää yhtään Raamatun profetiaa, jonka tulisi täyttyä ennen kuin Jeesus tulee pilvissä noutamaan omansa pois tästä maailmasta. Itse rohkenen väittää, että tuo tempaus ei tapahdu ennen kuin sinetit on avattu! Ja sanoohan esim. Jeesus itse: ”Silloin te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden”, Matt. 24:9. Ainakaan tämä profetia ei ole vielä toteutunut kaikkialla maailmassa, Suomessakaan meitä ei vielä vainota!