61. Vihan maljat

Vihan maljat ovat nimensä mukaiset! Niistä sanotaan, että ne ovat ”täynnä Jumalan vihaa” (Ilm. 15:7)! Lisäksi sanotaan, että ennen kuin maljat vuodatetaan, todistuksen majan temppeli taivaassa tulee savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja Hänen voimastansa. Eikä kukaan voi mennä sisälle temppeliin ennen kuin seitsemän viimeistä vitsausta on käynyt täytäntöön. Olen miettinyt, tarkoittaako tämä sitä, että Jumalan päätökseen ei voida enää vaikuttaa edes rukouksin ja ihmiskunnan etsikkoaika on lopullisesti ohitse?

Ilmestyskirjan 15. luvun kuvauksella on yllättävän paljon yhtymäkohtia 3. Mooseksen kirjan 16. luvun kanssa, jossa kuvataan Suuren sovituspäivän viettämistä. Ilmestyskirja kuvaa, kuinka todistuksen majan temppeli taivaassa avataan, ja seitsemän enkeliä, joilla on seitsemän vitsausta, lähtevät temppelistä. Myös kaikkein pyhin oli ikään kuin suljettuna muulloin, mutta kerran vuodessa Suurena sovituspäivänä ylimmäinen pappi meni sinne suitsuttamaan suitsukkeita ja vihmomaan verta. Ylimmäisellä papilla ja seitsemällä enkelillä on samantapainen vaatetus: puhdas pellava vaate, joka on vyötetty vyöllä. Kun ylimmäinen pappi meni tuolloin ilmestysmajaan, kukaan muu ei saanut olla silloin ilmestysmajassa. Kun nuo seitsemän enkeliä lähtevät ilmestysmajasta, temppeli tulee savua täyteen, niin että kukaan ei voi mennä sinne, kunnes nuo seitsemän vitsausta ovat käyneet täytäntöön.

Vihan maljojen tuomiot eivät ole enää rajattuja, vaan ovat täystuhoisia! Eräs lääkäri muisteli, kuinka hänen opiskellessaan lääketiedettä 1960-luvulla opetettiin, että enää ei voi tulla maailmanlaajuista tappavaa ruttoa tai epidemiaa, koska tiede on kehittynyt niin pitkälle. Minä luulen, että jo koronaepidemia, joka on vasta alkusoittoa tuleville epidemioille, on saanut monet ihmiset ajattelemaan hieman nöyremmin ja realistisemmin! 

Ensimmäisen maljan seurauksena tulee pahoja paiseita niihin ihmisiin, joissa on pedon merkki ja jotka kumartavat sen kuvaa. Saa siis käsityksen, että kaikki ihmiset eivät sittenkään ole ottaneet pedon merkkiä. Vastaavan käsityksen saa myös muualta Ilmestyskirjasta (14:9-11 ja 20:4). Toinen ja kolmas malja muuttavat niin meret kuin joet ja vesilähteet vereksi! Tuo vitsaus tuntuu niin kovalta, että se saa jopa vetten enkelin puolustamaan Jumalan vihan oikeutusta. Selityksenä hän sanoo: ”Sillä pyhien ja profeettain verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda; sen he ovat ansainneet." (16:6). Kreikan kielessä verbi ”vuodattaneet” on aoristimuodossa. (Vastaavaa verbimuotoa suomen kielessä ei ole. Aoristi kuvaa tekemistä, joka on loppuun saatettu.) Monet ovat pohtineet, kuvaako tuo verbimuoto sitä, että uskovien surmaaminen on päättynyt eli loppuun suoritettu yksinkertaisesti siitä syystä, ettei heitä enää maan päällä ole. Suurin osa heistä temmattiin aikanaan pois ja ne, jotka sen jälkeen tunnustivat Kristuksen nimeä, on kaikki surmattu. Tämän maailman aika alkaa olla lopuillaan, on enää muutama hirvittävä vitsaus jäljellä.

Niin, vähintään yhtä pahaa on vielä tulossa seuraavien maljojen myötä. Ei ihme, että Jeesus opettaessaan lopunajoista sanoi: ”Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa.” (Luuk. 21:26). Myös muualta Raamatusta saa yhtenevän käsityksen koko ihmiskuntaa ja maata kohtaavista suunnattomista tuhoista (esim. Jes. 13:9-18; 24:1-13, 18, 19; Sef. 1:2, 3; Ps. 110:6).