40. Ensimmäinen sinetti

Ensimmäisen sinetin valkoinen hevonen on tulkittu monilla eri tavoilla. Usein se on nähty evankeliumin voittokulkuna. Ehkä tähän tulkintaan on vaikuttanut ratsun valkoinen väri ja seppele, joka annettiin ratsastajalle. Tämä tulkinta tuo kuitenkin mukanaan monia vaikeasti selitettäviä ongelmia, joista yksi on mm. ratsastajalla oleva jousi. Koko Raamatun symboliikassa jousi ei millään tavalla liity kristilliseen, eikä myöskään juutalaiseen uskoon. Jos ratsastajalla olisi miekka, olisi suuri kiusaus tulkita se "sanan miekaksi", mutta nyt kyseessä on nimenomaan jousi! Ensimmäinen sinetti ei voi olla evankeliumin voittokulku myöskään siksi, koska evankeliumin julistus ei ole ollut minkään sinetin alla, vaan ensimmäisestä helluntaista lähtien on ollut jopa käsky saarnata evankeliumia kaikkialla maailmassa. Oma tulkintani on, että valkoisella hevosella ratsastaja on Antikristus, joka valloittaa maailmaa antaen aluksi itsestään petollisesti myönteisen kuvan.

Uskon myös, että nuo kaikki sinetit liittyvät lopunajan tapahtumiin ja toteutuvat näin ollen suhteellisen lyhyen ajan kuluessa, eikä vähitellen, esim. kuluneitten kahden tuhannen vuoden saatossa. On tärkeä muistaa, että Ilmestyskirja puhuu kahdesta valkealla hevosella ratsastajasta, ja niistä vain toinen on oikea Kristus. Tuo oikea ratsastaja kuvataan luvussa 19 jakeissa 11-16, eikä tuon kuvauksen perusteella tarvitse jäädä epätietoiseksi, kuka kyseessä on. Mutta ensimmäisen sinetin ratsastaja on sitä vastoin valheellinen Kristus, eli Antikristus, joka kaikessa yrittää petollisesti matkia oikeaa Kristusta. ”Anti” prepositio tarkoittaa oikeastaan ”vastaan, sijasta”, eli kyseessä on siis sekä vastakohta että jäljittelijä, ”näennäiskristus”. Saatanahan käyttää usein ”naamioasua”! Joka tapauksessa Antikristus tulee voittajan ja johtajan elkein, sitähän kuvaa jo valkea ratsu. Sodassahan valkeaa ratsua ei uskaltanut käyttää kukaan muu, koska se teki ratsastajan maaliksi viholliselle. Mutta Antikristus haluaakin tulla huomatuksi!

Ratsastajalle annettu seppele, joka voitaisiin yhtä hyvin sijoittaa ratsastajan päähän, oli tavallisesti kreikkalaisten ja roomalaisten käyttämä voiton tunnus. Koska ratsastajalla mainitaan olevan vain jousi, olen miettinyt, onko nuolet jätetty tarkoituksella mainitsematta? Jos näin on, se voisi merkitä, että ratsastaja tulee aluksi ikään kuin aseriisunnan merkeissä, eli rauhan tuojana!

Ymmärrän, että Antikristus tulee aluksi petollisesti rauhan sanansaattajana, vähitellen kasvattaen vaikutusvaltaansa. Kun vertaamme esim. Hitleriin, eihän hänkään suoraan noussut sotaisaksi johtajaksi ja valloittajaksi, vaan aloitti toimintansa 1920-luvun alussa, pikku hiljaa kasvattaen suosiotaan. Saman kuvan antavat Raamatun ennustuksen myös tulevasta Antikristuksesta (palaan tähän tarkemmin tulevilla sivuilla).

Uskon joka tapauksessa, että kun talous- ja muut ongelmat kasvavat, maailma alkaa kaivata vahvaa johtajaa, joka ratkaisisi ongelmat. Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen ensimmäinen presidentti ja vuonna 1957 perustetun Euroopan talousyhteisön pääsuunnittelija Paul Henri Spaak sanoi aikanaan eräässä puheessaan kenties tietämättään jotakin profeetallista: ”Emme halua lisää komiteoita, meillä on niitä jo liian monta. Haluamme kansainväliset mitat täyttävän miehen johtamaan kaikkien ihmisten muodostamaa liittoa ja nostamaan meidät ylös tästä taloudellisesta suosta, johon olemme uppoamassa. Lähettäkää meille tällainen mies – olipa hän jumala tai paholainen, otamme hänet vastaan”!