24. Israel ja maailmanvallat

Jumala siis ilmestyi sekä Aabrahamille, Iisakille että Jaakobille erikseen ja lupasi siunata heidät ja tehdä heidän jälkeläisistään suuren kansan. Siksi Jeesuskin käytti usein sanontaa ”Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala”. Lisäksi Jumala lupasi heille moneen kertaan, että heidän jälkeläistensä kautta tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, (ks. esim. 1. Moos. 12:3; 18:18; 22:18; 26:4 ja 28:14). Eipä siis ihme, että saatana on koettanut tehdä tyhjäksi tuon Jumalan lupauksen yrittämällä tuhota Jumalan valitun kansan. Koko kansan tuhoaminen ei tietenkään onnistu pieneltä ryhmältä eikä edes pieneltä kansakunnalta, siksi yritykseen onkin tarvittu kokonainen maailmanvalta.

Egypti oli ensimmäinen valtakunta, joka yritti tuhota juutalaiset. Kun Jaakobin jälkeläiset olivat siirtyneet nälänhätää pakoon Egyptiin, kasvoi heprealaisista runsaslukuinen kansa, ja egyptiläiset alkoivat pelätä heidän saavan ylivallan. Silloin faaraolta tuli hirvittävä käsky, että kaikki heprealaisten poikalapset tuli heittää Niilivirtaan. Niinpä pieni Mooses-lapsikin  laitettiin kaisla-arkussa virran vietäväksi, mutta faaraon tytär löysi hänet ja otti kasvattilapsekseen!

Kun Israel oli saapunut luvattuun maahan, tuli heistä vähitellen kuningaskunta, jota hallitsivat mm. maineikkaat kuninkaat Daavid ja Salomo, n. 1000 eKr. Kansa kuitenkin luopui vähitellen oikeasta Jumalan palvelemisesta, ja Jumala salli seuraavan maailmanvallan Assyrian valloittaa 700-luvulla eKr. kymmenen pohjoista Israelin heimoa ja viedä heidät pakkosiirtolaisuuteen, (2. Kun. 17). Tähteelle jäi enää oikeastaan kaksi heimoa eteläiseen valtioon. Nämä heimot olivat Juuda ja Benjamin sekä tietysti osa leeviläisistä. Noin sataviisikymmentä vuotta myöhemmin babylonialaiset veivät heidätkin pakkosiirtolaisuuteen ja tuhosivat samalla Salomon rakennuttaman Jerusalemin temppelin, (2. Kun. 25). Näytti jo siltä, että koko Israelin kansa oli lopullisesti tuhottu olemasta kansakunta. Juudean kansa sai kuitenkin palata takaisin kotimaahansa seitsemänkymmenen pakkosiirtolaisuudessa vietetyn vuoden jälkeen.

Pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen alkoivat juutalaiset jälleenrakentaa temppeliä ja Jerusalemin kaupunkia 500-400 -luvuilla eKr. Noina vuosisatoina johtavaksi maailmanvallaksi oli noussut Meedia-Persia. Esterin kirja kertoo, kuinka tuona aikana juutalaisten vastustajaksi nousi agagilainen Haaman, joka toimi korkeassa asemassa Persian kuninkaan hovissa. Haaman punoi ovelan juonen, ja kuninkaan nimissä oli jo määrätty tietty vuoden päivä, jolloin kaikki juutalaiset tapettaisiin koko Meedia-Persian valtakunnan alueelta! Jumala kuitenkin esti saatanan juonen, ja Haaman itse joutui tuhoon.

Kreikan valta-ajasta ei kerrota Raamatun historiassa, mutta kylläkin apokryfikirjoissa (mm. makkabealaiskirjoissa). Oikeastaan Kreikka kävi useita sotia juutalaisia vastaan. Tunnetuin juutalaisuuden vastustaja oli Antiokhos IV Epifanes, syyrialaistaustainen seleukidien kuningas ( 175-164 eKr. ), joka yritti väkivalloin tuoda hellenistisen sivistyksen ja uskonnon maahan. Hän kielsi ympärileikkauksen, sapatin vieton ja uhritoimitukset sekä pyhien kirjoitusten levittämisen ja lukemisen. Jerusalemin temppeli vihittiin Zeuksen nimiin, ja siellä myös uhrattiin monenlaisia saastaisia uhreja. Taas kerran Jumala antoi kansalleen voiton, tällä kertaa makkabealaisen suvun kautta.

Historian viimeisin maailmanvalta Rooma ristiinnaulitsi Jumalan Pojan Jeesuksen, hävitti Jerusalemin temppelin (v. 70 jKr.) ja lopulta hävitti koko juutalaisen valtakunnan 130-luvulla jKr. Näin huomaamme, että saatana on pyrkinyt järjestelmällisesti tuhoamaan Israelin valtakunnan ja juutalaiset jokaisen Lähi-idässä hallinneen tunnetun maailmanvallan kautta!

Raamatun ennustusten mukaan näin tulee myös tapahtumaan viimeisen petovaltion toimesta. Ilm. 16:13-16 kertoo, kuinka lohikäärmeen ja pedon johdolla kaikki kansat kootaan taistelemaan Israelia vastaan Harmagedoniin.

On vielä syytä mainita eräs mielenkiintoinen yksityiskohta. Kun assyrialaiset ja babylonialaiset tekivät valloituksiaan, oli Lähi-idässä Israelin lisäksi monia muitakin valtakuntia ja kansoja, joita vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Näitä olivat mm. ammonilaiset, mooabilaiset, edomilaiset ja filistealaiset. Ihmeellinen tosiasia on, että vain juutalaiset palasivat kotimaahansa ja ovat valtakuntana olemassa vielä tänäkin päivänä. Näin siksi, koska heillä on lupaus Messiaasta!