3. Profetioiden palapeli

Aloitin tämän Raamatun lopunajan profetioista kertovan sarjan tekemisen vuonna 2006 keräämällä Raamatusta kaikki ne ennustukset, jotka mielestäni viittaavat vielä edessä olevaan aikaan. Jos nuo kokoamani kohdat lasketaan yhteen, tulisi niistä noin 80 sivua Raamatun tekstiä. Löysin lopunaikaan viittaavia yksittäisiä Raamatun kohtia Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta lähtien Ilmestyskirjaan saakka, tietenkin painopisteen ollessa Vanhan Testamentin profeettakirjoissa ja Ilmestyskirjassa.

Yksittäiset Raamatun kohdat ovat kuin palapelin palasia, jotkut vain yhden jakeen mittaisia, toiset taas kokonaisia lukuja. Olen näiden vuosien aikana yrittänyt koota niistä yhtenäistä kuvaa. Kuten tavallisen palapelinkin kokoamisessa jotkut kohdat ovat helpompia, kun taas toiset lähestulkoon mahdottomia hahmottaa. Palapelistähän voi helposti löytää joitakin paloja, jotka sopivat vain tiettyyn kohtaan, esim. reunapalat, näin helpottaen hahmottamista ja kokoamista. Myös Raamatun profetiapalasia koottaessa jotkut palaset sopivat vain tiettyyn kohtaan. Mielestäni esim. Ilmestyskirjan pedosta kertovat kohdat sijoittuvat aikaan juuri ennen Jeesuksen takaisin tuloa, eikä esim. entisen Rooman valtakunnan keisarien aikaan, kuten jotkut väittävät. Näin siksi, koska petohan otetaan kiinni ja  heitetään tuliseen järveen vasta Jeesuksen takaisin tulon yhteydessä. Kuten tiedämme, Rooman valtakunnan keisareille ei vielä näin tehty.

Palapelin kokoamisen periaate on myös auttanut kyseenalaistamaan joitakin perinteisiä käsityksiä, joita usein esitetään itsestään selvyyksinä. Yksi hyvä esimerkki on Googin sota (Hes. 38-39). Usein kuulee väitettävän, että ensin tulee Googin sota omana erillisenä sotanaan, ja sen jälkeen menee vielä jonkin aikaa, ennen kuin on lopullinen Harmagedonin taistelu (Ilm. 16). Itse olen kuitenkin vakuuttunut, että Googin sota on samalla myös viimeinen sota, jonka seurauksena Israel ottaa Messiaansa vastaan. Sanotaanhan, että tuon sodan jälkeen "Israelin heimo tulee tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa siitä päivästä lähtien ja aina eteenpäin." (Hes. 39:22). Samassa yhteydessä Herra myös vuodattaa Henkensä Israelin heimon päälle, jae 29. (Enemmän Googin sodasta luvussa 66).

Eräs läpi Raamatun kulkeva punainen lanka on Jumalan valtakunnan tuleminen. Senhän Jeesuskin mainitsi eräänä ensimmäisenä asiana opettaessaan Isä Meidän rukouksen: ”Tulkoon Sinun valtakuntasi”. Raamatussa siis seurataan Jumalan valtakunnan muotoutumista ja kehittymistä, ja ennustetaan, että eräänä päivänä tuo valtakunta tulee täydellisenä nähtävällä tavalla, ja Kristus tulee olemaan sen kuningas.

Saatana on pyrkinyt kaikessa estämään ja tuhoamaan Jumalan suunnitelmat. Niinpä se on yrittänyt Baabelin tornista lähtien (1. Moos. 11) rakentaa ja pystyttää oman valtakuntansa loiston ja kunnian maan päälle. Tuon valtakunnan loistoa se myös tarjosi Jeesukselle, jos Hän vain olisi kumartanut saatanaa, (Luuk. 4:5-7). Pyrin tulevilla sivuilla osoittamaan, kuinka saatana on maailman historian kuluessa eri maailmanvaltojen kautta pyrkinyt saamaan ihmiskunnan valtaansa, ja samalla yrittänyt tuhota Jumalan valitun kansan, Israelin. Vielä kerran se yrittää pystyttää maailmaan oman valtakuntansa, lopunajan petovaltion, mutta Raamattu kertoo, kuinka tuo yritys tuhotaan lopullisesti Jeesuksen takaisin tullessa.

Uskon, että mitä enemmän tutkimme Jumalan sanaa, sitä enemmän profetioiden palapelit loksahtelevat oikeille paikoilleen. Eräs naispastori totesi kerran pessimistisesti raamattuluennollaan, että mitä enemmän tutkii Raamattua, sitä ristiriitaisemmalta se tuntuu! Oma kokemukseni on kuitenkin täysin päinvastainen. Mitä enemmän olen tutkinut Raamatun sanaa, sitä enemmän sen kokonaissanoma alkaa hahmottua, ja myös profetioiden sanoma avautua!