42. Antikristus

42. ANTIKRISTUS

Tarkoitukseni on tällä sivulla tietyllä tavalla profiloida Antikristusta, eli hahmottaa mistä, miten ja millaiseen aikaan tuo henkilö nousee valtaan. Erehtymisen vaarasta huolimatta rohkenen sen tehdä, samalla toivoen, että voisin antaa valvovalle seurakunnalle apukeinoja tunnistaa tuo laittomuuden ihminen.

Usein on pohdittu, mistä Antikristus on peräisin. Muistaen sen, että saatana pyrkii kaikessa matkimaan Jumalan tekoja, en yhtään ihmettelisi, vaikka hän olisi puoliksi ihmissiemenestä ja puoliksi saatanasta. Olen usein miettinyt tuota syntiinlankeemuskertomusta, jossa saatanalle (käärmeelle) sanotaan: ”Minä panen vainon sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille” (1.Moos. 3:15, huom. vuoden 1933 käännös). Eli viittaako ”sinun siemenesi” siihen, että lopulta tulee saatanan lähettiläs Antikristus, joka on puoliksi lähtöisin saatanasta ja puoliksi ihmisestä. Olipa kuinka tahansa, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hänet ulkonaisesti heti tunnistettaisiin. Eihän Jeesustakaan tunnistettu Messiaaksi, Jumalan Pojaksi ulkomuodon perusteella.

Kuten edellisellä sivulla sanoin, uskon Ilmestyskirjan toisen pedon olevan Antikristus (Ilm. 13:11). Nyt on tärkeä huomata, että myös tästä hahmosta käytetään nimitystä peto, tarkemmin sanottuna "toinen peto". Eli kun myöhemmin Ilmestyskirjassa pedon sanotaan tekevän sitä tai tätä, sen voi ajatella viittaavan yhtä hyvin tämän toisen pedon tekemisiin. Hänen sanotaan nousevan maasta, ja se herättää erään mielenkiintoisen kysymyksen. ”Maan” ymmärretään Raamatussa viittaavan Israeliin, erotuksena ”merestä”, joka siis tarkoittaa muita kansoja. Herää kysymys, onko Antikristus ainakin osittain juutalainen? Sehän myös selittäisi sen, miksi Israel niin sokeasti tekee liiton hänen kanssaan!

Missä vaiheessa Antikristus ilmestyy, eli näkevätkö uskovat hänet ennen ylöstempausta? Mielestäni tähän liittyy yksi yleisimmistä väärintulkinnoista, mitä lopunaikojen opetukseen liittyy. Usein kuulee opetettavan, että uskovat eivät näe Häntä, vaan ylösotto tapahtuu ensin. Kuitenkin Paavali sanoo aivan selvästi, että näin ei ole! Paavalihan opettaa meidän kokoontumisesta Herran tykö (siis tempaus) seuraavin sanoin: ”se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi” (2.Tess. 2:1-3). Siis uskovat näkevät Antikristuksen ja tunnistavat hänet, mutta hän ei nouse täyteen valtaansa ennen uskovien ylösottoa!

Yllä olevassa kuvassa on joitakin keskeisiä asioita, jotka liittyvät tuohon lopunajan hallitsijaan ja auttavat hänen tunnistamisessaan. Kun tulevaa liittovaltiota hallitsee kymmenen johtajaa, nousee silloin valtaan eräs, joka syrjäyttää edeltään kolme. Tuo sama henkilö myös pyrkii ”muuttamaan ajat ja lain”. Ymmärrän tämän tarkoittavan sitä, että hänen on vaikea sulattaa esim. ajanlaskua, joka perustuu raamatullisiin käsitteisiin. Tuon antikristillisen hengen vaikutusta olemme saaneet kokea jo viime vuosina, kun esim. vanha ilmaisu eKr. ja jKr. on haluttu korvata lyhenteillä eaa. ja jaa. (ennen ja jälkeen ajanlaskun alkua). Näin Kristuksen nimi halutaan työntää taka-alalle. Lisäksi Antikristuksen on mahdoton hyväksyä lakeja, joissa on hitustakaan jäljellä yhtymäkohtia Jumalan kymmeneen käskyyn tai muihin Raamatun periaatteisiin. Hän on aluksi vähäpätöinen, eli hänen poliittinen uransa kasvaa vähitellen. Ilmeisesti hän on myös se, joka saa yhdistyneen liittovaltion laajentamaan valtaansa itään ja etelään päin sekä Ihanaan maahan päin (huomaa, mikä hinku monilla tahoilla on saada nykyinen EU laajenemaan esim. Turkin suuntaan!)

Eräs asia tulee myös selvästi esille. Hän tulee petollisesti valheen kaikella voimalla jopa valtavia tunnustekoja tehden. Hän tulee keskellä rauhan aikaa ja anastaa vallan petollisuudellaan! Kaiken lisäksi hän pyrkii olemaan uskonnollinen johtaja, lopulta jopa asettuen Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Raamatun ennustusten ohella hänestä on mielenkiintoisia viittauksia myös apokryfikirjoissa. Apostolien opetus 16 puhuu lopunajasta näin: ”Viimeisinä päivinä myös lisääntyvät väärät profeetat ja viettelijät; lampaat muuttuvat susiksi ja rakkaus kääntyy vihaksi. Laittomuus lisääntyy, ihmiset vihaavat ja vainoavat toisiansa ja antavat toisensa alttiiksi. Silloin ilmestyy maailmaan eksyttäjä muka Jumalan poikana ja tekee tunnustekoja ja ihmeitä. Maa annetaan hänen käsiinsä ja hän tekee suuria rikoksia, jollaisia ei milloinkaan ole tehty ikiajoista alkaen.”

Monet nykyajan politiikan tai talouselämän asiantuntijat kaipaavat maailmaan suurta johtajaa, joka yhdistäisi maailman ja toisi maailmaan järjestyksen ja rauhan sekä taloudellisen vakauden. Ilmestyskirja puhuu petovaltion kymmenestä johtajasta, jotka "antavat yksimielisesti valtansa pedolle", Ilm. 17:12,13. Silloin eivät puhu enää "merkelit" ja "macronit", vaan silloin puhuu yksin Antikristuksen henki! Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää se jopa helvetillinen raivo, pilkka ja herjaus, joka kohdistui presidentti Trumpiin. Trumpin toimintatavoista voidaan olla monta eri mieltä, mutta hänen ajamansa "Amerikka ensin" linjahan oli täysin päinvastainen kuin tuo tuleva antikristillinen henki, joka haluaa alistaa kaiken yhden ainoan johtajan alaisuuteen koko maailmassa!

Antikristus tulee olemaan samalla merkittävä talouselämän vaikuttaja. Ilmeisesti maailmantalous tulee lopunaikana vajoamaan yhä syvempiin vaikeuksiin, jonka keskellä koko maailma odottaa pelastajaa tuosta lamasta. Näin avautuu ovi Antikristuksen vaikutuksen kasvulle. Hän tulee voittajan elkein valkoisella hevosella ratsastaen, voittaen yhä enemmän suosiota maailman pelastajana ja poliittisena johtajana. Lopulta koko maailman talouselämä ja kaupankäynti on hänen hallinnassa, kun hän saa ihmiset ottamaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa.