6. Voimmeko lukea aikain merkkejä?

Kun lopunajan tapahtumista ja Jeesuksen takaisin tulosta syntyy keskustelua, usein ainut Raamatun paikka, joka muistetaan ja johon vedotaan, on kohta, jossa Jeesus sanoo: "siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan muu kuin Isä." Näin koko asia halutaan kuitata, ja annetaan ymmärtää, että on turha pohtia ja tutkia asiaa sen enempää.

Mitä Jeesus tuossa Raamatun kohdassa oikeastaan sanoo? No, jos aivan sanatarkasti otamme tuon kohdan, niin Jeesushan vain sanoo, että sitä päivämäärää ja tuntia ei tiedä kukaan muu kuin Isä! Sitä vastoin kun tutkimme Jeesuksen kokonaissanomaa, huomaamme, että Hän jopa kehottaa seuraamaan ajan merkkejä ja valvomaan. Vertauksessa muille maille matkustaneesta miehestä (Mark. 13:33-37), puhuu Hän jopa ovenvartijan tehtävästä. Ovenvartijan Hän käskee valvoa, ettei Hän äkkiarvaamatta tullessaan tapaisi kaikkia nukkumasta. Uskon, että seurakunnan Herra on asettanut kristikunnassaan joitakin aivan erityiseen ovenvartijan tehtävään.

Jeesus jopa nuhteli fariseuksia ja saddukeuksia siitä, että he eivät osanneet arvioida aikain merkkejä! Olihan Jeesuksen ensimmäinen tulemuskin ennustettu VT:n profeettojen kautta, ja monet niiden perusteella odottivat Jumalan valtakuntaa. Ainakin vanha Simeon ja naisprofeetta Hanna tunnistivat Jeesuslapsen Messiaaksi Jerusalemin temppelissä. Lisäksi monet uskoivat Johannes Kastajan todistuksen Jeesuksesta, mutta fariseukset ja kirjanoppineet eivät.

Monet Raamatun kohdat antavat meidän ymmärtää, että lopunajat eivät sittenkään tule valvovalle Jumalan seurakunnalle täytenä yllätyksenä. Kun Jeesus antaa ohjeita sille sukupolvelle, joka tulee elämään lopunaikana, antaa Hän ymmärtää, että uskovat silloin käsittävät, missä ajassa eletään. Siksi Hän käyttää esim. seuraavia aikamääreitä: ”jos silloin joku sanoo teille…”,  ”kun näette tämän kaiken, niin tietäkää että se on lähellä”, ja "kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne…” Ethän sinä voi rohkaista itseäsi ja nostaa päätäsi, ellet sinä tiedä milloin pitäisi niin tehdä!

Kehotus katsomaan viikunapuuta ja kaikkia puita on erittäin mielenkiintoinen! Viikunapuuhan on yleensä Raamatussa Israelin vertauskuva. Jeesus siis kehottaa meitä katsomaan Israelia ja myös muita puita (= muita valtioita). Suuri ajan merkki viikunapuussa oli Israelin valtion syntyminen v. 1948, mutta merkittäviä muutoksia on tapahtunut myös monissa muissa valtioissa vaikkapa viimeisen sadan vuoden aikana. Euroopasta on kadonnut tuona aikana kolme keisarikuntaa (Venäjä, Saksa, Itävalta-Unkari) ja monet vahvat kuningashuoneet ovat menettäneet merkityksensä! Lisäksi viime aikojen arabivaltojen kansannousut ovat suistaneet istuimiltaan vahvoja itsevaltiaita! Eikö tämä kaikki raivaa tietä sille, että eräänä päivänä voisi nousta valtaan koko historian pahin itsevaltias: Antikristus! On todella tapahtunut suuria muutoksia niin viikunapuussa kuin muissakin puissa!

Raamatun oma todistus on, että Jumala kyllä ilmoittaa etukäteen palvelijoilleen, jos jotakin suurta ja tärkeää on tapahtumassa. Profeetta Aamos kirjoittaa: "Sillä Herra, Herra ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille", 3:7. Kun Jumala tuhosi Sodoman ja Gomorran, Hän ilmoitti asiasta etukäteen Abrahamille, sanoen: "Salaisinko minä Abrahamilta, mitä tulen tekemään", 1. Moos. 18:7. Samoin, kun vedenpaisumus tuli, Jumala antoi Nooalle viikkoa aiemmin tarkemmat ohjeet, kuinka toimia, 1. Moos. 7:1-4.

Sanoohan Paavali selvästi, että uskovat eivät tule olemaan pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää heidät niin kuin varas. Uskon, että mitä lähemmäksi tuota aikaa tulemme, sitä enemmän Herra antaa ymmärrystä valvovalle seurakunnalle lukea aikain merkkejä ja tulkita niitä oikein. Oikeastaan valvoville uskoville mikään ei tule yllätyksenä. Sitä vastoin valvomattomille kaikki tulee suurena yllätyksenä. Seurakunnan Herrahan itse varoittaa: "Jos et valvo, minä tulen sinun päällesi kuin varas!" (Ilm. 3:3).