19 b. Kaksi luomiskertomusta

Tässä vertailun vuoksi kaavio luomiskertomuksista: Ensimmäinen luomiskertomus päättyy jakeeseen 1. Moos. 2:3 ja toinen alkaa heti seuraavasta jakeesta.

Ensimmäisessä kertomuksessa kuvataan tarkemmin kaikkien luomispäivien tapahtumat. Tässä kertomuksessa sanajärjestys on "Alussa Jumala loi taivaan ja maan". Eli kerrotaan jotakin myös auringon, kuun, tähtien ja taivaan vahvuuden luomisesta. Toisessa kertomuksessa järjestys on toisinpäin, eli sanotaan "kun Herra Jumala teki maan ja taivaat". Tässä kertomuksessa keskitytään miehen ja naisen luomiseen, paratiisin istuttamiseen ja eläinten nimeämiseen, eli lähinnä siihen, mitä maan päällä tapahtui. On mielenkiintoista havaita, että Jeesus yhdisti nämä kaksi kertomusta, kun Hän puhui avioliitosta, (Matt. 19:4,5). Ensiksi Hän lainaa ensimmäistä luomiskertomusta: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi", (1. Moos. 1:27). Sitten Hän jatkaa lainaten toista luomiskertomusta: "Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha", (1. Moos. 2:24).

Ymmärrän, että samalla periaatteella myös lopunajan kertomukset kerrotaan kahdesti, ensiksi Ilmestyskirjan luvuissa 6-11, ja sitten luvuissa 12-19, molemmissa kertomuksissa korostaen eri asioita. Raamatun periaatteeseen usein kuuluu sanoa asiat kahteen tai kolmeen kertaan. Kerrotaanhan meille esim. Jeesuksen elämänkerta evankeliumeissa jopa neljään kertaan. Tuosta tietystä symmetriasta puheen ollen on mielenkiintoista huomata, että saatana ilmestyy näyttämölle Raamatun kolmannessa luvussa ja poistuu sieltä kolmanneksi viimeisessä luvussa! Toki on muistettava, että luku- ja jaejaot ovat myöhempää lisäystä, mutta onkohan tuo sittenkään pelkkää sattumaa?