28. Babylonian kartta

28. BABYLONIAN KARTTA

Babylonian valtakunnan alueesta sen ollessa suurimmillaan löytyy useita hieman toisistaan poikkeavia karttoja. Jotkut kartat kuvaavat Babylonian aluetta alaspäin aukeavalla puolikuulla. Tuosta alueesta käytetään myös nimeä hedelmällinen puolikuu. Muinaisen Babylonian ja Israelin välinen alue on oikeastaan suurta Syyrian autiomaata, eikä sitä siis voitu käyttää edes kulkureittinä. Kun Aabrahamin isä Terah läksi perhekuntansa kanssa Kaldean Urista mennäksensä Kanaanin maahan, ei hän kulkenut suorinta reittiä idästä länteen hirmuisen autiomaan poikki, vaan muutti ensiksi asumaan pohjoisempana sijaitsevaan Harraniin. Sieltä Aabraham siirtyi myöhemmin Luvattuun maahan.

Kun siis Babyloniasta kuljettiin Israeliin, tultiin oikeastaan pohjoisen suunnalta. Näin joutuivat myös hyökkäävän vihollisen sotajoukot tekemään. Tämän vuoksi onkin oltava tarkkana Vanhan Testamentin profetioita lukiessa ja tulkittaessa. Kun esim. Jeremia puhuu pohjoisesta tulevasta vihollisesta, on ilmeisesti yksinkertaisesti kyse sen aikaisen Baabelin kuninkaan sotajoukoista. Huomaamme tämän selvästi esim. Jeremian kirjan luvussa 46. Jakeessa 13 selvästi sanotaan, että kyseessä on Baabelin kuningas Nebukadnessar, ja jakeessa 20 sanotaan, että tuo hyökkääjä (paarma) tulee nimenomaan pohjoisesta.

Tämä kannattaa pitää mielessä myös nykypäivän tulkintoja tehdessä. Kun Jeremia puhuu pohjoisen puolella näkyvästä ”kiehuvasta kattilasta” (Jer. 1:13), on joillakin tahoilla viime aikoina annettu ymmärtää sen viittaavan Venäjän nykyiseen sotilaalliseen nousuun. Henkilökohtaisesti olen kuitenkin hyvin varovainen tuollaisen tulkinnan suhteen. Jeremia ilmeisesti puhui ennen kaikkea omalle ajalleen siitä uhkasta, joka Babylonian valtakunnan taholta oli tulossa.

Babylonian valtakuntaan sen ollessa laajimmillaan kuului siis koko Luvatun maan alue. Babylonian sotajoukot valloittivat Juudean ja Jerusalemin 580-luvulla eKr. Jerusalemin temppeli hävitettiin ja suuri osa kansaa vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Profeetta Jeremian kautta oli kuitenkin tullut etukäteen ilmoitus, että tuo pakkosiirtolaisuus tulisi kestämään seitsemänkymmentä vuotta, Jer. 25:11 ja 29:10. Baabeliin vankeuteen viety Daniel huomasi tuon profetian ja alkoi rukoilla ja paastota sen täyttymisen puolesta, Dan. 9:1-3. Lupaus täyttyikin v. 539 eKr., kun Persian kuningas Kooreksen kautta tuli käsky ja valtuutus Jerusalemin temppelin rakentamiselle.