8. Profetian vuori

Raamatun profeetat näkivät tulevat tapahtumat ikäänkuin kaukaisena vuorena edessään. He eivät voineet tarkalleen tietää, kuinka kaukana tuo vuori  oli, eikä heille näytetty, tapahtuvatko nuo luvatut asiat kerralla vai vähitellen.