10. Keskeisimmät profetialähteet raamatussa

10. KESKEISIMMÄT  PROFETIALÄHTEET RAAMATUSSA

Usein kuulee kysymyksen, mistä kohtaa Raamatusta löytyvät lopunaikaan liittyvät ennustukset. Mitään yksiselitteistä vastausta tuohon kysymykseen ei ole olemassa, vaan voisi sanoa, että profeetallisia viittauksia lopunaikoihin löytyy lähes kaikista Raamatun kirjoista. Helpompi olisi oikeastaan vastata, mistä niitä ei löydy. Ainakaan itse en ole niitä löytynyt Vanhan Testamentin historiakirjoista (Joosuasta Aikakirjoihin). Niitä ei löydy myöskään kuningas Salomonin kirjoittamista runo- ja mietekirjoista (Sananlaskut, Saarnaaja, Laulujen laulu). Oikeastaan yllättävää, koska Salomo oli yksi koko historian viisaimmista miehistä! Mutta toisaalta ymmärrettävää, koska Pietarin mukaan profetiat eivät olekaan inhimillisen viisauden tuotoksia, eikä kenenkään omin neuvoin selitettävissä, 2.Piet. 1:20,21. Sitä vastoin Psalmeista löytyy moniakin viittauksia lopunaikoihin. Noin puolet psalmeista ovatkin kuningas Daavidin kirjoittamia. Eipä ihme, että Pietari helluntaipuheessaan käyttää hänestä sanontaa profeetta: "koska hän nyt oli profeetta...", Apt. 2:30.

Ylläolevassa kuvassa olen luetellut joitakin keskeisimpiä profetialähteitä Raamatussa. Jos pitäisi nimetä ainoastaan yksi kirja Vanhan Testamentin ja yksi kirja Uuden Testamentin puolelta, niin oman näkemykseni mukaan kristilliselle seurakunnalle tärkeimmät profetiakirjat ovat Danielin kirja ja Ilmestyskirja. Esim. Jeesuksen itsestään evankeliumeissa käyttämä käsite "Ihmisen Poika" löytyy juuri noista kirjoista. Valitettavasti uudessa vuoden 1992 Raamatun käännöksessä tuo sanonta on "häivytetty" pois Danielin kirjasta (7:13), käyttämällä sanontaa "näöltään kuin ihminen". Pelkäänpä, että se on jopa tarkoituksella tehty, että profeetallinen yhteys Vanhan ja Uuden Testamentin välillä hämärtyisi. Alaviitteessä on taas tosin selitetty, että sanonta pitäisi kirjaimellisesti kääntää "kuin ihmisen poika". Jää kysymään, miksi sitä ei sitten ole haluttu kääntää kirjaimellisesti?!